У ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
міжнародна діяльність ведеться в рамках співпраці з такими міжнародними партнерами:

 1. Інститут розвитку освітніх технологій;
 2. ТОВ «Колізей»;
 3. Міжнародний благодійний фонд імені Ярослава Мудрого;
 4. Глівіцка Вища Школа Бізнесу;
 5. Університетський коледж туризму та екології (м. Суха-Бескідзька);
 6. Міжнародна Вища Школа Практичної Психології;
 7. Міжнародний освітянський проект у галузі дошкільної педагогіки;
 8. ДНУ «Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки РБ» (м. Мінськ);
 9. Вищий державний коледж зв’язку (м. Мінськ);
 10. Мінський інститут управління (м. Мінськ);
 11. Науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту Республіки Білорусь;
 12. Міжнародна академія дитячо-юнацького туризму;
 13. The Instituto Superior De Contabilidade E Administracao Do Porto.

Основними міжнародними партнерами педагогічного факультету є:

1. З серпня 2015 року донині (на щорічній основі) на базі педагогічного факультету проводиться Україно-датський студентський міжнародний табір. Діяльність табору здійснювалася за підтримки Фонду Folmer Wisti (Данія) та Датського Гельсінського комітету з прав людини. У серпні 2017 року створено Дансько-Українську Студентську Організацію (DUSO).

2. У листопаді 2015 року започатковано україно-чеську співпрацю. До нашого університету завітала делегація з Чеської Республіки, яка мала на меті обмін досвідом щодо управління закладами освіти та менеджменту освіти в цілому в межах проекту «Передача європейського досвіду у сферах освітнього менеджменту, міжнародної співпраці з за підтримки чеської організації Czech Development Agency та Association for International Affairs.

3. 2016 рік – університет бере участь у програмі ЄС Erasmus+ напряму КА1 Академічна мобільність: із партнерським університетом імені Гаріка Масаріка в місті Брно, Чеська Республіка, та Гданським університетом в Польщі. Завдяки цьому вже з наступного навчального року студенти ДПУ імені Григорія Сковороди матимуть змогу навчатися протягом одного семестру в партнерських ВНЗ, а професорсько-викладацький склад отримає новий досвід завдяки стажуванню у вказаних ВНЗ. В рамках програми Erasmus+ напряму KA 2 стратегічне партнерство започатковано співпрацю із Вінницьким соціально-економічним університетом у галузі інклюзивної освіти та університетом імені Василя Стефаника у галузі гуманітарних наук.

4. 2016 рік – підписано угоду з Академією імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) про впровадження програми подвійного диплому, згідно якої студенти нашого ВНЗ мають змогу навчатись паралельно в Академії та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

4. Започатковано співпрацю з Стамбульським фондом науки і культури (2016 рік), впроваджено в дію проект програми ЄС Еразмус+ «Посилення крос-культурних зв’язків, подолання розбіжностей».

5. Жовтень 2017 року – розпочато проект програми ЄС Erasmus+ KA2 №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання (MoPED)», партнером якого виступає наш університет.

6. Листопад 2017 року – розпочато україно-чеський проект «Прогресивне управління університетом».