^Нагору

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Авто и видеорегистраторы продаются здесь
Thursday, 28 May 2015 18:02 Written by 

Ткачук Таїсія Анатоліївна

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної  психології вищого навчального закладу  «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», автор понад 70 наукових робіт з проблем психології стресу та копінгу, психології спілкування та міжнаціональних комунікацій, вікової, педагогічної, політичної психології та інших проблем психолого-педагогічної науки. 

Освіта

У 1995 році з відзнакою закінчила Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і психологія».

2005 р. – вищою атестаційною комісією МОН України присуджено вчений ступінь кандидата психологічних наук.

2008 рік – атестаційною колегією МОН України присвоєно вчене звання доцента.

2012 – вищою атестаційною комісією МОН України присуджено вчений ступінь доктора психологічних наук.

 

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти:

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 12 років на посадах: старший викладач, доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін Житомирського інституту МАУП (2002 – 2006 рр.); доцент кафедри психології та педагогіки Національного університету імені М.П.Драгоманова (2006 – 2007 рр.); доцент, завідувач кафедри соціології, психології та педагогіки НУ ДПС України (2008 – 2010 рр.); доцент кафедри психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (2011 – 2012 рр.); доцент кафедри психології та педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (2012 – 2013 рр.); з  2013. по даний час – професор, завідувач кафедри практичної психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».  

 

Лекційні курси

«Психологія сім’ї»

«Психодіагностика та корекція девіантної поведінки» 

«Юридична психологія»

«Диференціальна психологія» 

«Психологія особистості в політичній сфері»

«Конфліктологія» 

«Психологія копінг-поведінки»

 

Наукові публікації

Ткачук Т.А. є автором 56 публікацій, з них 2 монографії, 1 підручник, 2 навчально-методичних посібника, понад 40 публікацій у фахових виданнях України.

1.Ткачук Т.А. Копінг-поведінка: стратегії та засоби реалізації.  Монографія Ірпінь: НУ Державної податкової служби України, 2011. – 286 с.

2.Ткачук Т.А., Корсун С.І. Психологія професійної діяльності працівника податкової міліції.  / Монографія. К.: Центр учбової літератури, 2013. –  193 с. 

3.Формування копінг-поведінки особистості. Тренінговийкомплекс. Навчальний посібник Коростень: Приватнепідприємство«Коростенська «Фірма «Друк», 2012. – 104 с.

4.Ткачук Т. Формування копінг-поведінки особистості. Тренінговийкомплекс розвитку стратегій протидії стресу: Навчальний посібник / Т. Ткачук – Коростень: Приватнепідприємство«Коростенська «Фірма «Друк», 2014. – 205 с.

5.Ткачук Т. Політична психологія: особистісний вимір. Навчальний посібник / Т. Ткачук – Коростень: Приватне підприємство «Коростенська «Фірма «Друк», 2015. – 233 с.

 

Нагороди

Нагороджена Почесною Грамотою Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (2014 р.).

 

Read 1214 times