^Нагору

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Авто и видеорегистраторы продаются здесь
Friday, 23 October 2015 13:59

Кузьменко Тетяна Миколаївна

Written by 

Сімейний психолог, сертифікований арт-терапевт; консультант психолого-медико-педагогічної служби, викладач кафедри практичної психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Освіта

Переяслав-Хмельницька ЗОШ І-ІІІ ст. №5; повна середня освіта з відзнакою (1988-1999 рр.).

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», факультет педагогіки і психології; повна вища освіта за спеціальністю «Психологія» (кваліфікація – психолог, викладач психологічних дисциплін у ВНЗ І-ІV рівня акредитації,  магістр психологічних наук (з відзнакою)) (1999-2005 рр.).

Українська асоціація транзакційного аналізу (УАТА), спеціалізація «Користувач методом транзакційного аналізу» (1999-2005 рр).

Міжнародна вища соціально-психологічна школа, спеціалізація «Арт-терапія» (1999-2005 рр).

Аспірантура при ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна і вікова психологія», науковий керівник – доктор психологічних наук, професор Булах Ірина Сергіївна (2005-2009 рр.).

Психолого-педагогічна робота.

Педагогічна діяльність на посаді педагога у тимчасових дитячих об’єднаннях дитячих оздоровчих таборів «Чайка», «Ласпі», «Лісова Казка», «Джерело» (2000-2005 рр.).

Психолого-педагогічна діяльність на посадах практичного психолога, соціального педагога Переяслав-Хмельницької ЗОШ № 6 та Переяслав-Хмельницької  гімназії – загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступеня з поглибленим вивченням предметів фізико-математичного профілю (2000-2005 рр.).

Психологічна діяльність на посаді практичного психолога, залученого спеціаліста при Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Переяслав-Хмельницької міської ради (служба роботи з ін’єкційними споживачами наркотиків «Довіри», служба усвідомленого батьківства при жіночій консультації Переяслав-Хмельницької ЦРЛ) (2003-2010).

Діяльність на посаді старшого лаборанта кафедри дошкільної психології та педагогіки  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2001-2003). 

 Педагогічна діяльність на посаді викладача кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;  навчальні курси -  «загальна психологія», «вікова та педагогічна психологія», «соціальна психологія», «етнопсихологія», «психоконсультування» (2005-2006).

Психолого-педагогічна діяльність на посаді консультанта психолого-медико-педагогічної служби ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» ( 2005- по сьогоднішній день).

Педагогічна діяльність на посаді викладача кафедри  практичної психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»  (з 2015 р. -  по сьогоднішній день).

Навчальні курси Кузьменко Т.М.

1.Вступ до спеціальності.

2.Основи психокорекції.

3.Групова психокорекція.

4.Психоконсультування.

5. Психотерапія.

6.Патопсихологія.

7. Клінічна психологія.

8.Сучасні теорії глибинної психології

9.Психологія депривованої дитини.

10. Психологія сім’ї.

11.Профорієнтаційна діяльність психолога в школі.

12.Психологія праці.

13.Психологія спорту.

 

Наукові публікації

1.Шкурська Т.М.  До проблеми класифікації напруженої ситуації соціально-психологічного простору особистості // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006 - № 11 (35). – С. 78-84.

2.Шкурська Т.М. Технології розвитку здатності до психологічної інтерпретації напруженої ситуації особистості клієнта в майбутнього практичного психолога // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 16. – С.306-310.

3.Шкурська Т.М. Психолого-педагогічні умови розвитку здатності до психологічної інтерпретації напруженої ситуації особистості клієнта у майбутнього практичного психолога // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 7. Серія: психологіч науки: Збірник наукових праць: у 2т. – Чернігів: ЧДПУ, 2009. Вип. 74. – Том 2. – С. 190-195.

4.Шкурська Т. Модель психологічної інтерпретації напруженої ситуації особистості клієнта практичним психологом // Становлення цінностей у психологічному вимірі соціального буття особистості. Соціальна мужність як цінність, - 3-4 червня 2010., Львів-Кам’янець-Подільський: Матеріали міжнародної конф. / За ред. С.Д. Максименка, Л.В. Романюк, Л.А. Онуфрієвої - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – С. 180-182. 

 

Нагороди.

Переможець Всеукраїнського конкурс наукових студентських робіт в галузі психології. Диплом І ступеня (2003 р.). Президентський стипендіат у галузі психології (2004 р.). Нагороджена грамотами та дипломами за активну участь у проектах соціального значення (2000-2014 рр.)

 

Read 1308 times