^Нагору

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Купить авторегистраторы и видеорегистраторы можно на nachodki.ru
Четвер, 28 травня 2015 18:05 Автор 

Федосєєва Ірина Володимирівна

Кандидат психологічних наук; доцент кафедри практичної психології, заступник завідувача кафедри практичної психології з наукової роботи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди».

Освіта, дисертації

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, факультет Педагогіки і психології, спеціальність «Психологія. Соціальна педагогіка» (1998 – 2003). Спеціаліст з кваліфікацією «Практичний психолог в закладах освіти, соціальний педагог, викладач психолого-педагогічних дисциплін у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації». Аспірантура КНУ імені Тараса Шевченка, науковий керівник – доктор психологічних наук, професор А.Б. Коваленко (2006-2010). Кандидатська дисертація за спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи на тему: «Соціально-психологічні чинники формування толерантності підлітків у сім’ї» успішно захищена в 2011 році.

Педагогічна робота. 

Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2003-2011) на посаді викладача кафедри загальної та практичної психології, кафедри психології; курси – «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Основи психологічних досліджень», «Експериментальна психологія», «Психотренінг спілкування», «Практикум з психології», «Девіантологія» та інші. З 2011 по 2013 рік – старший викладач кафедри психології.

З 2013 року по сьогоднішній день доцент кафедри практичної психології; на посаді заступника завідувача кафедрою практичної психології з наукової роботи; курси – «Загальна та порівняльна психологія», «Експериментальна психологія», «Основи психологічних досліджень», «Психотренінг спілкування», «Практикум з психології», «Реабілітаційна діяльність практичного психолога», «Психологія життєвих криз» та інші.

 

Лекційні курси Федосєєвої І.В.

1. Загальна та порівняльна психологія.

2. Експериментальна психологія.

3. Основи психологічних досліджень.

4. Психотренінг спілкування.

5. Реабілітаційна діяльність практичного психолога.

6. Психологія життєвих криз.

7. Психологія впливу.

8. Організаційна психологія.

9. Психічна саморегуляція.

10. Арттерапія.

 

Наукові публікації Федосєєвої І.В.

1. Психологія працевлаштування (Хрестоматія до навчального курсу) / Упоряд.: О.М. Макаренко, М.О. Голубєва, І.В. Федосєєва. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – 123 с.

2. Програма курсу «Практикум із психології» : навч. посібн. // Збірник навчальних програм з основних психологічних дисциплін: кредитно-модульна система у вищому педагогічному навчальному закладі: Навчальний посібник. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – 444 с. – С. 112-138.

3. Програма курсу «Корекція і профілактика девіантної поведінки» : навч. посібн. // Збірник навчальних програм з основних психологічних дисциплін: кредитно-модульна система у вищому педагогічному навчальному закладі: Навчальний посібник. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – 444 с. – С. 168-178.

4. Федосєєва І.В. Програма «Практикуму з психології» : навч.-метод. посібн. / І.В. Федосєєва. – Переяслав-Хмельницький : «Видавництво КСВ», 2012. – 66 с.

5. Федосєєва І.В. Психотренінг спілкування : навч. посібн. / І.В. Федосєєва. – Переяслав-Хмельницький : «Видавництво КСВ», 2013. – 108 с.

6. Федосєєва І.В. Девіантна поведінка особистості : навч. посібн. / І.В. Федосєєва. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2013. – 140 с.

7. Коваленко А.Б., Федосєєва І.В. Психологія розвитку толерантності підлітка : монографія / А.Б. Коваленко, І.В. Федосєєва. – Переяслав-Хмельницький : ПП «СКД», 2014. – 330 с.

 

Автор понад 30 статей у фахових і зарубіжних виданнях з проблем комунікацій, теорії та практики формування толерантності особистості в сучасних соціокультурних умовах.

 

Читати 1049 разів