^Нагору

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Купить авторегистраторы и видеорегистраторы можно на nachodki.ru
Четвер, 28 травня 2015 18:03 Автор 

Булах Ірина Сергіївна

доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Освіта, дисертація.

За фахом викладач дошкільної педагогіки та психології, методист з дошкільного виховання. Закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького в 1982 р. Кандидат психологічних наук з 1989 р., доцент - 1993 р. Доктор психологічних наук за спеціальністю педагогічна та вікова психологія - 2004 р., з 2005 р. професор кафедри психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Відмінник освіти України.

У 1987 р. вступила до аспірантури на кафедру психології Київського державного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, яку закінчила у 1989 р. Цього ж року І.С.Булах захистила кандидатську дисертацію «Динаміка взаємозв’язку мислительних операцій у дітей дошкільного віку» (педагогічна та вікова психологія).

 

Педагогічна робота.

 

Кар’єру науковця Ірина Сергіївна розпочала 1989 р. асистентом кафедри психології Київського державного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, а з 1992 р. призначена доцентом та впродовж 1997-2001 р.р. І.С.Булах була докторантом цієї ж кафедри. У 2004 р. захистила докторську дисертацію на тему «Психологічні основи особистісного зростання підлітків». Після захисту докторської дисертації Ірина Сергіївна продовжила роботу на посаді доцента кафедри психології НПУ імені М.П. Драгоманова. З 2004 року переведена на посаду професора цієї ж кафедри.

У 2007 р. Ірину Сергіївну запросили на посаду завідувача кафедри теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління НПУ імені М.П. Драгоманова, де працює по теперішній час.

Булах Ірина Сергіївна є головою спеціалізованої вченої ради Д.26.053.10 в НПУ імені М.П.Драгоманова, член спеціалізованої вченої ради К. 26.053.09 , член науко-методичної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з питань психолого-педагогічної та психолого-практичної підготовки.

 

Наукові публікації:

 

Серед основних праць треба назвати наступні:

1.     І.С. Булах (О.В.Скрипченко).Психологія особистості підлітка // Вікова і педагогічна психологія: Навч. посібн.  2-ге вид. – К.:Каравела, 2007. С.131-172, 1,70 д.а.

2.     І.С. Булах.Воля /Загальна психологія // Хрестоматія: Навч. посібник – К.: Каравела, 2007. С.338– 370, 1,3 д.а.

3.     І.С. Булах (О.В.Скрипченко). Психологія особистості підлітка // Вікова та педагогічна психологія. Навч. посібн. - К.: Каравела, 2008. С.151-198, 1,2 д.а.

4.     І.С. Булах.Програма курсу «Психологія соціальної адаптації підростаючої особистості» // Психологія: Комплекс типових навчальних програм. Навч. посібн. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. С.170-177, 0,29 д.а.

5.     І.С. Булах.Методика викладання психології // Навчальні програми з основних психологічних дисциплін: кредитно-модульна система у ВНЗ. Навч. посібн. - Рек. МОН України. - Переяслав-Хмельницький, 2009. С. 419-440, 0,8 д. а.

6.     І.С. Булах.Статус консультативної психології та її завдання в системі психологічних наук вищої школи // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 12. Психологічні науки. Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. - № 26(50).С. 28-32, 0,17 д.а.

7.     І.С. Булах (О.В.Скрипченко).Вольова активність особистості// Загальна психологія. / Підручник. Рек. МОН України. – К.: Каравела, 2009. С. 121-130, 0,38 д. а.

8.     І.С. Булах.Програма курсу «Психологія впливу» // Психологія: комплекс навч. програм з професійної та особистісно орієнтованої підготовки бакалаврів // Навч. посібник, К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. С. 139-155, 0,7 д.а.

9.     І.С. Булах.Історичний екскурс за логікою етапів становлення консультативної психології // Проблеми сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського НУ ім. Івана Огієнка, Ін-т психол. ім. Костюка НАПН України. Вип. 12. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. - С. 130-142, 0,5 д.а.

10.І.С. Булах (Алєксєєва Ю.А.). Моральне зростання підлітків: сучасні технології консультативної діяльності // Навч. посібн., 2-ге вид. - Рек. МОН України. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. С. 4-38, 1,42 д.а.

За період наукової діяльності опубліковано 132 праці, з яких біля 80-ти джерел спрямовані на ознайомлення молодих вчених і практичних працівників шкіл з особливостями удосконалення моральної самосвідомості молоді та засобами її особистісного зростання.

 

Нагороди

 

Диплом І ступеня за наукові досягнення (2003 р.);

Грамота академії педагогічних наук за плідну наукову працю (2004 р.);

Диплом ІІІ ступеня за наукові досягнення (2006 р.);

Відмінник освіти України (2006 р.);

Почесна відзнака, медаль імені Григорія Сковороди (2008 р.);

Орден святих Кирила та Мефодія за заслуги відродження духовності в Україні (2010 р.);

Медаль імені М.П. Драгоманова (2010 р.);

Медаль за наукові досягнення імені Г.С. Костюка (2010 р.);

 

 

Читати 1240 разів