^Нагору

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Авто и видеорегистраторы продаются здесь
Четвер, 28 травня 2015 18:04 Автор 

Бєлякова Світлана Миколаївна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології  

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

 

Освіта, дисертації

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди, «Дошкільне виховання», викладач дошкільної педагогіки і психології 1991-1995.

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди, друга вища освіта за напрямом підготовки «Психологія» бакалавр психології 2008-2010.

Кандидатська дисертація «Соціально-психологічні детермінанти особистісного розвитку близнюків у період дорослішання» (2011), захищена у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Г.О.Хомич.

 

Педагогічна робота. 

Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2003–2005, 2009-2012) на посадах викладача, старшого викладача кафедри психології; курси - «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Вступ до спеціальності», «Практична діяльність психолога в закладах освіти», «Основи психокорекції».

Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2013 – по сьогоднішній день) на посаді доцента кафедри практичної психології; курси – «Дефектологія», «Основи профорієнтаційної роботи психолога», «Психологія мас».

 

Лекційні курси Бєлякової С.М.

1. Практична діяльність психолога в закладах освіти

2. Соціальна психологія

3. Основи психокорекції

4. Вікова психологія

5. Педагогічна психологія

6. Основи дефектології

7. Методика викладання психології

8. Методичні та теоретичні проблеми психології

9. Сучасні теорії глибинної психології

10. Сучасні технології викладання психології

11. Основи профорієнтаційної роботи психолога

12. Психологія мас.

 

Наукові публікації

 

1. Бєлякова С.М. Психологічні засоби попередження та подолання негативних наслідків близнюкової ситуації / С.М. Бєлякова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький : ФОП Кузьмічова Т.Б., 2011. – Вип. 20. 592 с. 

2. Бєлякова С.М. З історії дослідження близнюків: зарубіжний та вітчизняний досвід / С.М. Бєлякова // Актуальні проблеми психології. – зб. наукових праць / Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України; За ред. С.Д. Максименка. Вид-во «Фенікс» Т. Х., Вип. 20. – С. 31 – 42., 2011. 

3. Бєлякова С.М. Психологічні основи оптимізації особистісного розвитку близнюків періоду дорослішання / С.М. Бєлякова // Психолінгвістика: [зб. наук. праць «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький : Вид-во «Сузір’я» 2011. – Вип. 9. 13 - 20 с. 

4. Бєлякова С.М. Психологічні особливості консультування батьків та вчителів щодо особистісного розвитку близнюків періоду дорослішання / С.М. Бєлякова // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – Випуск №10 : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 280с. 

5. Бєлякова С.М. Сутність феномена «близнюкова ситуація» / С.М. Бєлякова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький : ФОП О.М. Лукашевич 2012.

6. Бєлякова С.М. Психологічний розвиток близнюків в умовах близнюкової ситуації / С.М. Бєлякова // Психолінгвістика : [зб. наук. Праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»] : ФОП О.М. Лукашевич – Вип.12. – 304 с. 2013. 

7. Бєлякова С.М. Особливості корекції поведінки близнюків у період дорослішання / С.М. Бєлякова // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія»: [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»] : ФОП О.М. Лукашевич – Вип.28. Том ІІ – 427 с. 2013.

8. Бєлякова С.М. Особливості дослідження близнюків / С.М. Бєлякова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький : ФОП О.М. Лукашевич 2014. 

9. Бєлякова С.М. Психологічні особливості виникнення дефектів мовлення у близнюків та їх профілактика / С.М. Бєлякова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький : ФОП О.М. Лукашевич 2014.

10. Бєлякова С.М. Практична діяльність психолога в закладах освіти. Основи профорієнтаційної роботи психолога: навч.-метод. посіб. / С.М. Бєлякова. – Переяслав-Хмельницький : ФОП О.М. Лукашевич, 2014. – 116 с.

 

Є автором понад 20 статей у фахових виданнях.

 

Читати 965 разів