^Нагору

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Авто и видеорегистраторы продаются здесь
П'ятниця, 23 жовтня 2015 13:08

Красюк Людмила Василівна

Автор

Красюк Людмила Василівна

1. Красюк Людмила Василівна, 1971 року народження.

2. У 1995 році закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю «Початкове навчання».

3. Кандидат педагогічних наук з 2009 року. Дисертацію на тему «Формування основ професіоналізму майбутніх учителів початкових класів у процесі моделювання педагогічних ситуацій)» захистила у спеціалізованій вченій раді Інституту вищої освіти АПН України та отримала диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

4. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти III-IV рівнів акредитації – 20 років, у тому числі у даному навчальному закладі – 20 років.

5. Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності:

З 15.08.1995 по 30.06.2002 р. – викладач кафедри педагогіки і методики початкового навчання

З 02.09.2002 по 23.09.2002 р. – завідувач лабораторією новітніх технологій.

З 23.09.2009 по 30.06.2004 – 0,25 ставки викладача кафедри педагогіки і методики початкового навчання (за сумісництвом)

З 01.09.2004 по 01.09.2005 – 0,5 ставки викладача кафедри педагогіки і методики початкового навчання (за сумісництвом)

З 01.09.2005 по 01.09.2009 р. – викладач кафедри педагогіки та методики початкового навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 01.09.2009 по даний час – доцент кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (на умовах контракту).

У 2012 році отримала звання доцента кафедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

 

6. Основні навчальні курси: 

«Фізична культура з методикою викладання»

«Вступ до спеціальності»

«Школознавство» 

«Порівняльна педагогіка»

«Основи здоров'я з методикою викладання в початковій школі» 

У педагогічній діяльності Красюк Л.В. вміло застосовує матеріали власних наукових досліджень, забезпечує навчальний процес методичними посібниками та рекомендаціями, зокрема посібником «Фізична культура з методикою викладання у початковій школі» (Гриф МОН України) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі сп. «Початкова освіта». 

Керує написанням курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт студентів.

Має 25 публікацій, з них 23 наукового та 2 навчально-методичного характеру, в тому числі 20 публікацій у фахових виданнях.

 

П'ятниця, 23 жовтня 2015 13:07

Опанасенко Наталія Іванівна

Автор

Опанасенко Наталія Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент 

 

     За базовою освітою вчитель української мови і літератури та вчитель початкових класів. 2002 р. у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова Опанасенко Н.І. захистила кандидатську дисертацію на тему “Виховний ідеал у творчій спадщині українських діячів “Просвіти” кінця ХIХ – початку ХХ ст.” зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2005 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки і методики початкового навчання.

У своїй педагогічній діяльності Опанасенко Н.І. вміло застосовує матеріал власних наукових досліджень та забезпечує навчальний процес навчально-методичними посібниками. Вона викладає такі дисципліни: “Загальні основи педагогіки”, “Історія педагогіки”, “Дидактика”, “Теорія та методика виховання”.

Опанасенко Н.І. бере активну участь у науково-організаційній роботі кафедри, вузу. Вона є активним учасником науково-практичних конференцій. Опанасенко Н.І. має більше 50 публікацій. З них – 1 монографія, розділ у колективній монографії, 1 навчальний посібник у співавторстві. 

 

П'ятниця, 23 жовтня 2015 10:04

Вітаємо

Автор

Вітаємо

Губара Миколу Григоровича

 з черговою нагородою на IV фестивалі гармоністів,

 який проходив 17-18 жовтня в м.Києві

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ

ДВНЗ «ПЕРЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»

запрошують  узяти участь у

ІІ Всеукраїнському науково-практичному  Інтернет-семінарі

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ВИКОНАВСЬКИХ ДИСЦИПЛІН У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВУЗІ»

                 який відбудеться 19-20 листопада 2015 р.

на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

МЕТА  СЕМІНАРУ

-         обговорення актуальних проблем професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, студентів музично-педагогічного профілю, з’ясування актуальних науково-методичних засад викладання виконавських дисциплін та відповідної підготовки майбутніх фахівців-освітян, створення науково-методичних рекомендацій щодо здійснення професійної підготовки студентів музично-педагогічного профілю до практичної діяльності в освітній галузі «Мистецтво».

Наукові напрями роботи семінару:

1.     Актуальні психолого-педагогічні проблеми виконавської підготовки студентів музично-педагогічного профілю.

2.      Методичні складові професійної підготовки студентів – майбутніх вчителів музичного мистецтва до виконавської діяльності.

3.      Сучасні педагогічні підходи до трактування та інтерпретації  інструментальних творів різної форми.

4.     Удосконалення виконавських умінь та навичок у подальшій викладацькій діяльності.

5.     Сучасні авторські методики викладання виконавських дисциплін у середній та вищій педагогічній школі (основний музичний інструмент, хоровий клас, постановка голосу).

До участі в семінарі запрошуються педагогічні  працівники:

вчителі мистецьких дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів, викладачі мистецьких дисциплін педагогічних коледжів, викладачі мистецьких дисциплін педагогічних вищих навчальних закладів, методисти та викладачі обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, завідувачі кабінетами (зав. кафедрами, зав.відділами) мистецької освіти, старші наукові співробітники відділів (лабораторій) науково-дослідних інститутів.

Форми участі в семінарі:

-          виступ, доповідь, урок (у відеофайлах), презентація або стендовадоповідь,

-          тези,стаття.

 

Умови участі у семінарі:участьв інтернет-онлайн форматі (заочна участь), обговорення –упостерному  режимі.

Організаційний внесок – 80 грв.здійснювати через поповнення картки Приватбанку 4731 2171 0638 8091 (Мартинюк Тетяна Володимирівна).

Статті (8-12 сторінок),  тези,  відео-виступи, відео-уроки (формат AVI, mp4)  та матеріали  для  постерного обговорення з ксерокопією про сплату організаційного внеску просимо надсилати до 17 листопада 2015 рокуна адресу: art.konferenz@ukr.net

Учасники семінару, виступи яких будуть розміщені на сайті університеті http://phdpu.edu.ua/

отримають електронною поштою програму та  сертифікати учасників.

 

Матеріали семінару будуть розміщені до 30 листопада на сайті ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди» http://phdpu.edu.ua/ (з посиланням на конференцію)  та на блозі семінару: http://mustez-konferenz – 2015. blogspot.com

Обговорення питань семінару відбудеться у режимі форуму 19-20 листопада 2015 року.

Робочі мови семінару - українська, російська, англійська.

Заявку на участь у семінарі просимо надіслати за електронною адресою: art.konferenz@ukr.net до 17 листопада або зареєструватися за телефоном: 093-168-57-34 Чорнобай Світлана Володимирівна

Контактні дані для зв’язку з організаторами семінару:

моб. 093-119-94-65 Захарченко Алла Василівна,

моб. 063-529-93-04 Урупа Людмила Миколаївна.

 e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Вимоги до оформлення тез і статей:

Статті подаються  у текстовому редакторі Microsoft Word, формат A-4, шрифт Times New Roman, інтервал між рядками – 1,5, кегль 14, поля: 2 см; абзац – відступ – 1,25. Список джерел оформляти згідно сучасних вимог. Посилання здійснюються у вигляді [1, с. 5].

Структура статті: індекс УДК; ім’я та прізвище автора, місто; назва статті (великими літерами, напівжирним шрифтом); постановка наукової проблеми та її значення; аналіз останніх досліджень; мета статті; виклад основного матеріалу; висновки; список використаних джерел; відомості про автора (прізвище, ім’я та по-батькові, посада, місце праці, вчений ступінь, наукове звання, адреса), телефони, e-mаil.

 

Неділя, 18 жовтня 2015 18:30

Васенко Валентина Василівна

Автор

Васенко Валентина Василівна

завідувач кафедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти, науковець у галузі початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Народилася 2.06.1966р. у м. Переяславі-Хмельницькому, Київської області.

У 1985 р. закінчила Переяслав-Хмельиицьке педагогічне училище, а в 1991 р. — Переяслав-Хмельницький філіал Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького за фахом «Початкове навчання».

З 1985 р. розпочала педагогічну діяльність у Веселинівській середній школі Баришівського району Київської області на посаді вихователя групи продовженого дня. З 1986 до 1988 рр. - учитель обслуговуючої праці Переяслав-Хмельницької СШ №1, а в 1988 - 1998 рр. - учитель початкових класів Переяслав-Хмельницької СШ №6.

У 1998 - 2001 рр. навчалася в аспірантурі при Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди на денній формі і у встановлені терміни подала дисертацію до захисту. Кандидатську дисертацію захистила у 2002 році в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 «Дидактичні основи навчання графічної грамоти учнів початкової школи». У 2003 році отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки і методики початкового навчання.

З 2001 р. доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання, тепер – педагогіки, теорії і методики початкової освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (м. Переяслав-Хмельницький).

На кафедрі педагогіки, теорії і методики початкової освіти забезпечує викладання таких нормативних навчальних дисциплін на денній та заочній формах навчання: «Дитяча література» (І курс), «Трудове навчання з практикумом» (І-ІІ курс), «Основи педагогічної творчості» (ІІІ курс), «Педагогічні технології в початковій школі» (ІV курс), «Новітні технології викладання фахових дисциплін у початковій школі», «Педагогічні теорії, технології, досвід» (V курс), «Психолого-педагогічні основи особистісно-орієнтованого навчання», «Педагогічні технології навчання у початковій школі» (VІ курс). З даних дисциплін повністю розроблені навчально-методичні комплекси (лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота, тестові завдання) у електронному варіанті.

Здійснює керівництво усіма видами педагогічної практики студентів II - VІ курсів.

В.В. Васенко запропонувала нові педагогічні підходи наповнення змісту початкового навчання графічним матеріалом для підвищення рівня засвоєння знань учнями початкових класів та розвитку в них просторової уяви. Опрацьована науковцем проблема органічно вписується в сучасні тенденції оновлення роботи початкової ланки загальноосвітньої школи і спрямована на особистісно орієнтоване навчання. В останні роки науковець активно працює над проблемою вдосконалення організації роботи початкової ніколи згідно з вимогами державних стандартів та підготовкою фахівців, здатних ефективно реалізовувати їх у практичній діяльності.

З 2002 до 2014 року виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри на громадських засадах, а з 2015 року – завідувач кафедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти.

В.В. Васенко підготувала і надрукувала більше 40 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації:

1.Організація педагогічної практики студентів за спеціальністю 7.010104 «Початкове навчання»: Методичні рекомендації для студентів, учителів шкіл та методистів педінститутів. - Переяслав-Хмельницький, 1995. - 49 с. (у співавторстві).

2.Запровадження трудового навчання в національній початковій школі кінця XIX- початку XX ст. // Проблеми національної освіти в Україні на початку XX ст.: 36. наук, праць/ Наук. ред. О.В. Сухомлинська. - К.: Ін-т педагогіки, 1996. - С. 22-32 (у співавторстві).

3.Використання гри в родинному вихованні дітей молодшого шкільного віку // Українська родина: Науково-методичний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти України / Упоряд. і наук. ред. Т.І. Люріна, В.Г. Слюсаренко, М.Г.Тараненко. - К.: КМІУВ ім. Б.Грінченка,1998.-С.1034-1045. (У співавторстві).

4.Педагогіка індивідуальної дії в досвіді А.С.Макаренка // Педагогічні ідеї А.С.Макаренка й сучасність: Проблеми та перспективи. - Переяслав-Хмельницький, 1999. - С.28-31.

5.Основи графічної підготовки молодших школярів // Початкова школа. - 2001. - № 6. - С.36-38.

6.Психолого-педагогічні аспекти підготовки молодших школярів до графічної діяльності // Школа першого ступеня: теорія і практика : Зб.наук.праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2001. - Вип. 1. — С. 94-105.

7.Етапи графічної підготовки молодших школярів // Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб.наук.праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2002. - Вип. З,- С. 68-80.

8.Можливості молодших школярів у вивченні елементів графічної грамоти на уроках математики // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - 2002. - №3. - С. 77-80.

9.Розвиток у молодших школярів умінь читати і виконувати найпростіші креслення // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2002. - №2. - С.40-42.

10.Упровадження розвивального навчання в роботу початкової школи // Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб.наук.праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003.-Вип. 9.-С. 43-47.

11.Використання дослідницької технології навчання у графічній підготовці молодших школярів // Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб.наук.праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. — Вип. 7. — С. 91-98. 

12.Васенко В.В. Педагогічна практика як обов’язків компонент професійної підготовки фахівця / В.В. Васенко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» збірник наукових праць. - Вип. 26. - Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 47-50.

13.Васенко В.В. Технологічні особливості пізнавальної діяльності молодших школярів при вивченні елементів графічної грамоти /В.В. Васенко// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» збірник наукових праць. - Вип. 24. - Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 37-42.

14.Васенко В.В. Розвиток мислення учнів засобами графічних зображень як основи їх проектно-технологічної діяльності /В.В. Васенко//  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова збірник наукових праць. - Вип. 31. – К., 2012. – С. 38-43.

15.Васенко В.В. Сучасні проблеми формування компетентності майбутнього вчителя початкової школи у професійній підготовці/В.В. Васенко// Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав - Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди»: збірник наукових праць. - Переяслав-Хмельницький 2013. -  Випуск 28. - Том 1.- С. 54-58.

16.Васенко В.В. Місце  початкової освіти у наступності графічної підготовки школярів/В.В.Васенко//  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова збірник наукових праць.  – К., 2013

17.Васенко В.В. Дидактичні підходи до організації та проведення уроків трудового навчання в початковій школі /В.В.Васенко// Школа першого ступеня: теорія і практика: Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького ДПУ  імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький,

18.Васенко В.В. Підходи до організації аналітичної діяльності у графічній підготовці молодших школярів/В.В.Васенко//Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 67.–Херсон, 2015.–С.74-80.

Активний учасник конференцій, зокрема:

–Міжнародна науково-практична конференція: «Сучасна початкова освіта: традиції, інновації та перспективи» (м. Херсон, 12-20 березня 2015 р.);

–Всеукраїнська науково-практична конференція: «Моделювання організаційних форм навчання в початковій школі в контексті компетентісного підходу» (м. Переяслав-Хмельницький, 26 травня 2015 р.).

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, керує конкурсними роботами студентів всеукраїнського рівня.

 

П'ятниця, 29 травня 2015 13:24

Студентські роботи

Автор

П'ятниця, 29 травня 2015 12:45

Смірнова Оксана Олексіївна

Автор

Оксана Смірнова: 

«Навчання красою мистецтва – ціль мого життя»

1980 р.н., к.п.н., доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», майстриня декоративно-прикладного мистецтва м.Переяслав-Хм.

 

Не уявляє свого життя без мистецтва, а особливо декоративно-прикладного. Володіє багатьма видовими категоріями декоративно-прикладного мистецтва: холодний та гарячий батики, писанкарство, ткацтво, бісероплетіння, імітація вітражу та декупажу, валяння, аплікації, вибивання, випалювання та різьба по дереву, розписи тощо. З особливим трепетом і любов’ю відноситься до мистецтва вишивки хрестиком, бісером та стрічками. Поєднує різні види декоративного мистецтва у виготовленні авторських прикрас.

Смірнова Оксана Олексіївна, народилася 22 серпня 1980 року на Черкащині у сім’ї робітників, але любов до декоративного мистецтва черпалася вже з материнським молоком. Адже саме матуся її навчила більшості із тих видів мистецтва, котрі тепер Оксана навчає своїх студентів та сина. У період з 1997 по 2000р. навчалася в Канівському училищі культури, яке закінчила з відзнакою та отримала спеціальність “Народна художня творчість” і здобула кваліфікацію керівника аматорського об’єднання декоративно-прикладного мистецтва, організатора культурно-дозвілевої діяльності, викладача образотворчості. 

Будучи студенткою Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди з 2000 року по 2005 рік Оксана зарекомендувала себе як творчою та відповідальною особистістю, організовуючи студентів до різноманітних виставок та конкурсів. Отримавши диплом магістра з відзнакою Оксана з вересня 2005 року працювала на посаді викладача кафедри мистецьких дисциплін та методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди». А з вересня 2011 року переведена на посаду доцента вищеназваної кафедри.

Оксана Смірнова достроково закінчила навчання в аспірантурі Київського національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (образотворче мистецтво)», де успішно захистила дисертацію на тему: «Методика формування художньо-педагогічної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі навчання декоративно-прикладного мистецтва», де проявила себе ґрунтовно обізнаним фахівцем в галузі художньо-педагогічної методики, здатним досліджувати складні й фундаментальні її проблеми. 

Присвоєно звання кандидата педагогічних наук. Плідно займається науковою роботою. Результатом є написання 39 одноосібних публікацій, із них – 3 методичні посібники. Брала участь у 22 науково-практичних конференціях (9 – міжнародних, 14 – всеукраїнські та місцеві). Деякі з них після захисту: 

1. Смірнова О.О. Художньо-педагогічна компетентність у професійній підготовці вчителів образотворчого мистецтва / Смірнова О.О. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Ізмаїл, 2009. – Вип.27. – 185с. – С.70-74.

2. Смірнова О.О. Інноваційні методи навчання декоративно-прикладного мистецтва студентів педагогічних університетів / Смірнова О.О. // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Збірник наукових праць. – Одеса ПНПУ ім.К.Д.Ушинського, 2010. – Вип.11-12. – 276с. – С.160-165.

3. Смірнова О.О. Музейно-екскурсійна роботи як засіб формування мотиваційного компонента художньо-педагогічної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва / Смірнова О.О. // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова; укл. Л.Л.Макаренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – Випуск LXXXVII (87). – 276с. – (Серія педагогічні та історичні науки). – С. 158-164.

4. Смірнова О.О. Сутність художньо-педагогічної компетентності в професійному становленні вчителя образотворчого мистецтва / Смірнова О.О. // Школа першого ступеня: теорія і практика: Збірник наукових праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Випуск 25-26. – Переяслав-Хмельницький, 2009 – 275с. – С.108-116.

5. Смірнова О.О. Аналогове малювання як глибиннопсихологічні основи символізму візуальних знаків у навчанні декоративно-прикладного мистецтва майбутніх учителів образотворчого мистецтва / Смірнова О.О. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць / Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти», 27-29 квітня 2011 року. – Вип. 11(16). – К.:НПУ, 2011. – 319с. – С.205-209.

6. Смірнова О.О. Медіапрезентації як один із інноваційних засобів удосконалення професійної підготовки вчителів образотворчого мистецтва / Смірнова О.О. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип.22. – 322с. - С.209-213.

7. Смірнова О.О. Творчі якості особистості художника-педагога у структурі професійної діяльності. / Смірнова О.О. // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 20-21 жовтня 2011р.). – Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. – 288с. – С.186-189.

8. Смірнова О.О. Вимоги сучасної освіти до професійних якостей художника-педагога в його історичному становленні. / Смірнова О.О. // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.572. Педагогіка і психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2011. – 208с. – С.177-183.

9. Смірнова О.О. Збірник програм дисциплін образотворчого циклу для студентів ВНЗ спеціальності 6.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво» / Авт. Смірнова О.О., Носаченко Т.Б. / - Переяслав-Хмельницький, 2008. – 240с.

10. Смірнова О.О. Методичні рекомендації до виконання творчої дипломної роботи студентами зі спеціальності «Образотворче мистецтво» / О.О.Смірнова. – Переяслав-Хмельницький, 2012 р. – 42 с.

11. Смірнова О.О. Підготовка студентів до здоров’язберігального підходу в процесі вивчення декоративно-прикладної творчості (на прикладі мистецтва «батику»). / Смірнова О.О. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип.27. – 529 с. - С.271-275.

12. Смірнова О.О. Методичне забезпечення з декоративно-прикладного мистецтва в аспекті орієнтації на формування художньо-педагогічної компетентності особистості педагога. / Смірнова О.О. // Наукові записки: [зб.наук.ст.]/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2012.- Випуск CV (105). - с.184-192.

13. Смірнова О.О. Формування здоров'язберігаючої компетентності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва засобами народних традицій декоративної творчості. / Смірнова О.О. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 30. – С. 248-253.

14. Смірнова О.О. Декоративно-прикладне мистецтво як регенератор національної свідомості майбутніх учителів образотворчого мистецтва./ Смірнова О.О. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 

15. Смірнова О.О. Етнокультурне спрямування декоративно-прикладного мистецтва у навчально-виховному процесі ВНЗ./ Смірнова О.О. // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобудки, проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Умань, 24 жовтня 2014 р.) / Уманський ДПУ імені Павла Тичини, мистецько-педагогічний факультет; [ред.кол.: Дудник О.В. (головн.ред.), Калабська В.С. (відповід.ред.) та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – 162с. – С.109-112.

16. Смірнова О.О. Етнокультурний напрямок навчання майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі вивчення декоративно-прикладної творчості / Смірнова О.О. // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського ДПУ імені Павла Тичини / [ред.кол.: Побірченко Н.С. (гол.ред.) та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 10. – Частина 3. – 304с. – С.203-210.

17. Смірнова О.О. Концептуальні засади відродження національного декоративно-прикладного мистецтва у педагогічному ВНЗ. / Смірнова О.О. // Всеукраїнський семінар, - Умань 27-28 листопада 2014 року.

28 березня 2013 року присвоєне вчене звання доцента кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

Підготовка та керівництво студентськими роботами до участі у Міжнародній наукові конференції «Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи»:

Теми доповідей студентів:

Михалюк Юлія – «Значення декоративно-прикладного мистецтва на уроках образотворчого мистецтва у ЗНЗ»;

Рубан Наталія – «Актуальні проблеми навчання школярів мистецтву декоративних розписів»; 

Кулик Тетяна – «Мистецтво вибійки у системі навчально-виховного процесу ЗНЗ».

Участь у організації та проведенні учнівської олімпіади з «Образотворчого мистецтва» (квітень 2014р.);

Керівництво студентськими науковими роботами до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи» (19-20 вересня 2013, Переяслав-Хмельницький). Теми доповідей:

Головко Марина – «Естетичне виховання молоді засобами українського народного декоративного розпису»;

Шпитальова Олена – «Психолого-педагогічні основи вивчення курсу «кольорознавства» у підготовці майбутніх фахівців образотворчого мистецтва».

Керівництво науковою студентською роботою та підготувала її до ІІ етапу Всеукраїнських наукових студентських робіт (студентка групи Ом-51 Овсюхно Марія, березень 2013р, Луганськ).

Рецензування МАНовських учнівських робіт та робота у комісії (5 робіт, лютий 2014р.; 4 роботи – 2015р.).

Підготовка магістрантів до участі у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Молодь, освіта, наука та мистецтво» (27-28 листопада, Умань) (7 робіт).

Проведення майстер-класу та представлення нашого ВУЗУ на Міжнародних виставках, крайні з них:

1. «Сучасні заклади освіти – 2014 року» (18 березня 2014р:12.00-16.00);

2. «Освіта і кар’єра – 2014” (13-15 листопада 2014 року).

Оксана активно і професійно займається художньо-педагогічною роботою, розробивши і впроваджуючи в практику декількох ВНЗ України систему музейно-екскурсійної роботи, яка покликана залучити майбутніх учителів до різноманітних надбань української культури як далекого минулого, так і сучасного.

 

Як творча особистість вона організовує та проводить багато культурно-виховних заходів у стінах вузу та за його межами, пропагуючи серед студентської молоді національно-культурні традиції нашого народу. Деякі з них: 

1. Оформлення виставки творчих робіт дітей-інвалідів на ХІХ обласному фестивалі творчості дітей з особливими потребами «Повір у себе-2013» 27-31 травня 2013р. с.Циблі в ДОЗ «Славутич».

2. Підготовлено переможців-студентів (7 осіб) та оформлено експозицію мистецьких творів студентів та викладачів педагогічного факультету у І Всеукраїнському фестивалі майстрів народної творчості «Переяславський ярмарок», організований Міністерством культури України та Національним історико-етнографічного заповідником «Переяслав» (20-21 вересня 2013р.)

3. «Мистецтво новорічного костюма та розпис тіла: «Боді-Арт» - 26 грудня 2008року;

4. Організовано ряд заходів до проведення Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» (23-25 травня 2013р.), а саме:

а) проведено майстер класи з «Мистецтва холодного батику» (ауд.318, 1 корпус) та «Виготовлення авторських прикрас у техніці валяння» (ауд.321, 1 корпус);

б) підготовлено шість колекцій одягу до участі у фестивалі:

- «Барви весни» - Аврамич Юлія, Кулик Тетяна;

- «Колиска трипілля» - Головко Марина, Мотика Тетяна;

- «Спіраль часу» - Губар Марія, Сірко Оксана;

- «Семантика жіночого начала у світобаченні трипільської культури» - Журавель Марина, Саченок Тетяна;

- «Материнство» - Басенкова Ганна, Овсюхно Марія;

- «Еволюція українських національних мотивів у сучасному одязі» - Басенкова Ганна, Мотика Тетяна.

5. Організовані та проведені майстер-класи по декоративно-прикладному мистецтву на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи» (19-20 вересня 2013, Переяслав-Хмельницький).

6. Організовані та проведені виставки та майстер-класи у рамках «Сковородинівських читаннях» (2013,2014 рр.).

7. Проведення щороку семінарів-практикумів для вчителів образотворчого мистецтва Переяслав-Хмельницького району.

8. Участь у організації та проведенні конкурсу «Писанкове диво».

9. Проведення майстер-класів та виставки творів декоративно-прикладного мистецтва на 5-му краєзнавчому зльоті учнівської молоді в рамках акції «Галерея великих перемог» 16-18 травня 2014 року м.Київ. 

10. Участь у Міжнародних майстер-класах в області традиційного прикладного мистецтва для зарубіжних спеціалістів (м.Санкт-Петербург, 3-6 грудня 2013р);

11. Підготовлено переможців-студентів (11 осіб) у конкурсі «Різдвяна атрибутика» в рамках проведення свята «Різдвяний Переяславський ярмарок» Міністерством культури України та Національним історико-етнографічним заповідником «Переяслав» (м.Переяслав-Хмельницький у 11 січня 2014 р.)

12. Організовано та проведено виставки, виставки-конкурси студентських та власних робіт декоративно-прикладного мистецтва, а саме:

- представлення виставка та проведення майстер-класу «Скарби рідного краю» у рамках VII обласного дитячого фольклорно-етнографічного фестивалю «Дитинства пісня Великодня» - травень 2014р.,

- декілька виставок та ряд майстер-класів до Днів відкритих дверей університету – 2013-2014н.р.,

- «Народні розписи й сучасність» - грудень 2013р.;

- до Дня міста Переяслава-Хмельницького «Народні майстри нашого міста» - 16 вересня 2013р.;

- «Персональні студентські виставки» протягом навчального року;

- «Українські мотиви» холодний батик студентів 3 курсів (червень 2014р.);

- виставки студентських заліково-екзаменаційних робіт (4 поверх, куточок біля деканату). 

13. Оформлено виставкові експозиції «Мотиви Переяславського краю» та проведено майстер-класи до Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські читання» (2013, 2014рр.). 

Студенти спеціальності «Образотворче мистецтво», під керівництвом Оксани Олексіївни беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з «Образотворчого мистецтва» та «Декоративно-прикладного мистецтва», де отримують перемоги та номінації, також студенти брали участь у Всеукраїнському конкурсі «Сильна Україна», що проходив за підтримки Міністерства освіти і науки та Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, де її учень Стеценко Володимир зайняв перше місце (2009р.). 

Організовано участь у ІІІ-му Міжнародному полікультурному фестивалі «Золоті обереги вічності», де отримали призові місця І, ІІ та ІІІ ступенів такі студенти: Михалюк Юлія, Рубан Наталія, Кулик Тетяна (25-27 жовтня 2012 р.).

Художні твори Оксани мають ліричне і глибоко-філософське спрямування, неодноразово брали участь, отримували перемогу і були визнаними кращими на виставках, конкурсах України та за її межами. Деякі з них: 

з1997 по 2000 роки систематично експонувалися у музеї Т.Г.Шевченка м. Канів (Тарасові дні); у 2004р. здобула призове місце на конкурсі студентських творчих робіт на І Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Сім’я та родинне виховання в українській національній педагогічній культурі», м.Переяслав-Хм.;

у 2005р. одержала диплом за участь у VІІ міському фестивалі мистецтва дітей та молоді «Квіти весни» у номінації «образотворче мистецтво» (живопис, аплікація), м.Переяслав-Хм.; 

2005р. брала участь у виставці «Погляд у мабутнє через сучасне», що проходила на території національного заповідника Києво-Печерської Лаври, м.Київ; 

2010р. – участь у І Всеукраїнській виставці творів художників-педагогів закладів освіти України, м.Одеса.; 

2011 р. – вишиті картини отримали І місце у Міжнародному конкурсі «Великодній тиждень…», що проходив за підтримки Міністерства культури України 19-22 квітня;

грудень 2011 року – персональна виставка «Яскраво-ніжні миті життя» (вишиті картини та авторські прикраси) представляла на Міжнародній виставці «Медвін: Подарунки до Різдва»;

травень 2012 року – представлення виставка «Скарби рідного краю» у рамках 7 обласного фестивалю «Дитинства пісня Великодня»;

вересень 2012 року – виставка вишитих картин у рамках заходів відзначення Дня міста та з нагоди 69 річниці визволення від фашистських загарбників. 

2012 р. 25-27 жовтня – участь у ІІІ-му Міжнародному полікультурному фестивалі «Золоті обереги вічності», де отримала диплом І ступеня.

2013р. 20-21вересня – участь у І Всеукраїнському фестивалі майстрів народної творчості «Переяславський ярмарок».

Також деякі з робіт образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв (вишивка, ткацтво, писанкарство, народний розпис, килимарство петельчате, холодний та гарячий батик, авторські аксесуари, декоративні колажі, бісероплетіння тощо) є у приватних колекціях і за межами України. 

Оксана входить до складу ініціативної молоді Переяславщини МГО«Нова хвиля», де, спільно зі студентами неодноразово організовано та проведено ряд майстер-класів для дітей-інвалідів міста, району (2009-2011р.р.), організовано майстер-клас на районному фестивалі дитячої творчості «Повір у себе». Систематично проводить майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва «Місто майстрів» для дітей екологічного табору та дітей-інвалідів(2007-2011р.) від благодійної організації Грін Крос Україна.  Неодноразово разом зі студентами педагогічного факультету здійснювала дизайн сцен для проведення культурно-виховних заходів міста та району.

У 2010 році їй присвоєно звання майстрині-вишивальниці Переяславщини, які створили оберіг міста Переяслав-Хмельницького – «Рушник Переяслава».

А загалом Оксана є дипломантом 39 нагород різноманітних міських, районних, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних заходів. Зокрема:

1. 20-22 жотня 2004 року – грамота за ІІІ місце у конкурсі студентських творчих робіт на І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сім’я та родинне виховання в українській національній педагогічній культурі” (м.Переяслав-Хмельницький);

2. 19 квітня 2005 року – диплом за участь у VII міському фестивалі мистецтв дітей та молоді «Квіти весни» у номінації образотворче мистецтво (живопис, аплікація) (м.Переяслав-Хмельницький);

3. Грамота за підготовку та проведення року В.О.Сухомлинського в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» (м.Переяслав-Хмельницький);

4. 4 жовтня 2007р. – грамота за наполегливіть і працелюбство, високу духовність і почуття обов’язку, за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців сучасної школи і з нагоди Дня вчителя (м.Переяслав-Хмельницький);

5. 4 жовтня 2007р. – грамота за багаторічну сумлінну працю, вагомі досягнення у професійній діяльності та з нагоди святкування Дня працівника освіти (м.Переяслав-Хмельницький);

6. 2 жовтня 2008р. – грамота за працелюбність, творче натхнення, відповідальне ставлення до свого покликання і постіне самовдосконалення, вагомі здобутки на благородній ниві навчання і виховання нового покоління педагогів та з нагоди святкування Дня працівників освіти (м.Переяслав-Хмельницький);

7. 6 грудня 2008р. – подяка Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім.Тараса Шевченка  за сприяння у підготовці та проведенні обласного літературно-мистецького фестивалю «Переяславська осінь Кобзаря» (м.Переяслав-Хмельницький);

8. 2009р. – грамота Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту та Міністерства освіти і науки «Сильна Україна» (м.Київ);

9. 15 травня 2009р. – грамота за активну та сумлінну працю і вагомий особистий внесок в розвиток науково-дослідної роботи університету у 2008 році (м.Переяслав-Хмельницький);

10. Червень 2009 р. – грамота Благодійної організації «Грін Крос України» за чудову виховну роботу в «Місті майстрів» з дітьми екологічного табору Грін Крос Україна. (с.Лумшори);

11. 2009р. – грамота за особистий творчий внесок в удосконалення навчально-виховного процесу, високий професіоналізм, авторитет, наполегливість та з нагоди Дня працівників освіти (м.Переяслав-Хмельницький);

12. 2009р. – грамота Київської обласної державної адміністрації та Ктївського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді за вагомий внесок у розвиток та поширення волонтерського руху на Переяславщині та з нагоди відзначення Дня волонтера (м.Переяслав-Хмельницький);

13. 4 жовтня 2009 р – грамота з нагоди Дня працівників освіти (деканат, м.Переяслав-Хмельницький);

14. 6 жовтня 2009р. – подяка від місцевого відділу культури та туризму за дбайливе ставлення до національних традицій і особистий внесок у збереження культури та духовної спадщини Переяславщини, за високий професіоналізм і відданість роботі на педагогічній ниві, за допомогу у підготовці і проведенні мистецьких заходів до Дня міста та з нагоди Дня працівників освіти (м.Переяслав-Хмельницький);

15. 19 вересня 2010 році - присвоєно звання майстрині-вишивальниці Переяславщини, за створення Рушника міста «Дерево життя Переяслава», передачу неповторного розмаїття української культури (м.Переяслав-Хмельницький);

16. 31 березня 2010р. – подяка за активну творчу діяльність у системі мистецької освіти, участь у проведенні виставки-конкурсу та майстер-класу «Світ у писанках» (м.Переяслав-Хмельницький);

17. 17-19 березня 2010р. – диплом Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади – 2010р» за активну науково-методичну діяльність по удосконаленню процесу навчання і виховання (м.Київ);

18. 2010р. – участь у І Всеукраїнській виставці творів художників-педагогів закладів освіти України, м.Одеса.; 

19. 19-22 квітня 2011 р. – вишиті картини отримали І місце на Міжнародному конкурсі «Великодній тиждень…», що проходив за підтримки Міністерства культури України (м.Київ);

20. червень 2011 рік – диплом лауреата молодіжної премії голови Київської обласної державної адміністрації за перемогу в номінації «За наукові досягнення»;

21. 26 червня 2011р. – грамота Київської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, досягнення вагомих успіхів у професійній діяльності, особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики, активну громадську роботу та з нагоди Дня молоді (м.Київ);

22. 12 травня 2011р. – грамота за вагомий внесок у справу підвищення рейтингу університету, активну життєву позицію та всебічну підтримку молодіжних ініціатив та з нагоди Дня університету (м.Переяслав-Хмельницький);

23. 7-10 грудня 2011 року – диплом за предствлення  персональної виставки «Яскраво-ніжні миті життя» (вишиті картини та авторські прикраси), керівника колекцій одягу «Адаптація українського національного костюма до сучасного світу буття», організацію майстер-класів у рамках  Міжнародної виставки-ярмарки «Медвін: Рукоділля. Подарунки до Різдва» (м.Київ);

24. 2011р. – грамота Благодійного фонду «Родина» за сумлінну працю, професійну майстерність, активну участь у житті громади міста та з нагоди Міжнародного жіночого дня (м.Переяслав-Хмельницький);

25. вересень 2012 року – подяка за вагомий внесок у підготовку та відзначення Дня міста 2012 року та з нагоди 69 річниці визволення Переяслав-Хмельницького від фашистських загарбників;

26. травень 2012 року – грамота головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за творчий підхід й оригінальне оформлення виставки «Скарби рідного краю» у рамках 7 обласного дитячого фольклорно-етнографічному фестивалі «Дитинства пісня Великодня» (м.Переяслав-Хмельницький);

27. 4 жовтня 2012р. – медаль імені Г.С.Сковороди ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» (м.Переяслав-Хмельницький);

28. 25-26 жовтня 2012 року – лауреат І-го ступеня ІІІ-го Міжнародного полікультурного фестивалю «Золоті обереги вічності» за представлення виставки декоративно-прикладного мистецтва «Мотиви Переяслав-Хмельницького краю» (м.Мелітополь);

29. 26 жовтня 2012 року – диплом Федерації Асоціціоцій, Центрів і Клубів ЮНЕСКО Молдови за співпрацю з Федирацією ЮНЕСКО Молдови і за пропаганду духовних цінностей національного декоративно-прикладного мистецтва(м.Мелітополь);

30. 23-25 травня 2013р. – грамота за високу професійну роботу в журі Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» (м.Переяслав-Хмельницький);

31. 23 травня 2013р. – подяка за підготовку студента-переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (м.Переяслав-Хмельницький);

32. 25 травня 2014р. – подяка за підготовку лауреата Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй»;

33. 24 травня 2013 року – диплом Федерації Асоціціоцій, Центрів і Клубів ЮНЕСКО Молдови за активну роботу в організаціному комітеті та в журі Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» (м.Переяслав-Хмельницький);

34. 31 травня 2013р. – диплом учасника ХІХ Київського обласного фестивалю творчості дітей «Повір у себе-2013» ( с.Циблі в ДОЗ «Славутич»).

35. 20-21 вересня 2013р. – диплом Міністерства культури України та Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» за участь у І Всеукраїнському фестивалі майстрів народної творчості «Переяславський ярмарок» (м.Переяслав-Хмельницький);

36. 3-6 грудня 2013р. – диплом Управління Комітету по культурі Санкт-Петербурга учасника майстер-класів в області традиційного прикладного мистецтва для зарубіжних спеціалістів (м.Санкт-Петербург);

37. 11 січня 2014 р. – подяка Міністерства культури України та Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» за підготовку студентів-переможців, за співпрацю та сприяння участі студентів університету у конкурсі «Різдвяна атрибутика» в рамках проведення свята «Різдвяний Переяславський ярмарок» (м.Переяслав-Хмельницький);

38. 16 квітня 2014р. – подяка Міністерства культури України та Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» за активну участь та підготовку переможців конкурсу «Пасхальний дивограй».

39. 17 травня 2014 р. – грамота за вагомий внесок у виховання і формування духовної культури молоді, за участь у підготовці та проведенні Всеукраїнської олімпіади з «Образотворчого мистецтва» на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

Результати її дослідницької, навчально-методичної, виховної та громадської діяльності дозволяють говорити про поповнення української педагогічної науки перспективним науковцем, готовим підтримувати і здійснювати процеси реформування вітчизняної системи освіти.

Спрямування її навчально-виховної роботи по життю на забезпечення освоєння молоддю, дітьми художніх знань з національно-історичної спадщини. 

 

Плекати у собі внутрішнє чуття радості і зачарування життям; любити життя таким, яким воно є, і воно полюбить обов’язково нас – так можна назвати мистецтво Оксани. Кредо її життя – цілком у наших силах зробити, щоб світ довкола став трішки кращим. Не боятися вмирущості, не боятися забуття. Робити те, що переживе нас, те, що зробимо лише ми і ніхто інший, для загального добра. Звичаї, обряди і мистецтво нашого народу є мостами, якими ми йдемо через болото життя.

 

 

 

Успішне керівництво магістерськими та дипломними роботами, де роботи послугували оформленням університету

П'ятниця, 29 травня 2015 12:45

Колос Микола Григорович

Автор

П'ятниця, 29 травня 2015 12:44

Шпитальова Олена Вадимівна

Автор

Шпитальова Олена Вадимівна

 

Викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання.

Освіта

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво» (2005 – 2010р.).

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Управління навчальним закладом (2010 – 2011р.)

Педагогічна робота.

Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2013 – по сьогоднішній день).

Викладає «Рисунок», «Прикладну графіку», «Пластичне мистецтво», «Дизайн і художнє конструювання». Керує різними видами практик. 

Як творча особистість працює з новими нетрадиційними техніками та матеріалами.

 

П'ятниця, 29 травня 2015 12:44

Шокірова Заріна Рустамівна

Автор

Шокірова Заріна Рустамівна

Викладач  кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Народилась у м. Кокчетав  26 .10. 1988.

Освіта

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди за спеціальністю «викладач образотворчого мистецтва»(2006 -2011);

Педагогічна робота. 

Викладання в Переяслав- Хмельницькій ДХШ (2011-2014) на посаді вчитель .

Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»( 2013 -  по сьогоднішній день)на посаді викладач мистецьких дисциплін; курси – «Живопис», «Рисунок», «Кольорознавство», «Основи моделювання одягу».

Як творча особистість працює та розвивається в галузі  олійного живопису.

Головний принцип роботи:  творити з любов`ю і любити те, що ти робиш.