^Нагору

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Авто и видеорегистраторы продаются здесь

Міністерство освіти і науки України

Національна всеукраїнська музична спілка (НВМС)

Асоціація піаністів-педагогів Європи («EPTA» - Лондон, Брюссель, ЄС)

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Федерація Асоціацій, Центрів та Клубів ЮНЕСКО Республіки Молдова  (м. Кишинів, Республіка Молдова)

Адигейський державний університет (м.Майкоп, АР Адигея)

Південно-Західний університет «Неофіт Рільскі» (м. Благоєвград, Болгарія)

Державний університет Республіки Молдова (м. Кишинів, Республіка Молдова)

Державний педагогічний університет імені Іона Крянге (м. Кишинів, Республіка Молдова)

Асоціація піаністів-педагогів України (Ukr. «ЕРТА»)

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про Третій Міжнародний полікультурний фестиваль-конкурс «Переяславський дивограй»

(Україна, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький)

 

Третій Міжнародний полікультурний фестиваль-конкурс «Переяславський  дивограй» проводиться  14-15.04.2016 р. серед дітей та творчої молоді віком від 10 до 30 років.

Мета Третього Міжнародного фестивалю-конкурсу «Переяславський  дивограй»:

- популяризація вокального та інструментального мистецтва в молодіжному середовищі;

- пошук та підтримка молодих талантів, естетичне залучення творчої молоді до світових та національних цінностей;

- збагачення репертуару, обмін досвідом та творчими досягненнями виконавців-вокалістів, виконавців-інструменталістів найкращими художніми національними зразками; 

- розвиток національного та міжнародного науково-творчого співробітництва вузу-організатора фестивалю  з навчальними закладами різних рівнів; 

- профорієнтаційна діяльність в середовищі талановитої молоді для навчання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Номінації, які пропонуються на Третьому Міжнародному фестивалі-конкурсі «Переяславський  дивограй»:

•народний спів;

•академічний вокал; 

•естрадний і джазовий вокал;

•інструментальне виконавство. 

  Для участі в номінації  «Народний спів» необхідно:

1. Виконання народної пісні a cappella;

2. Виконання народної пісні з супроводом (фонограма, інструментальний музичний супровід).

Номінація «Академічний вокал» передбачає:

1. Виконання вокального твору композитора країни учасника; 

2. Виконання вокального твору зарубіжного автора.

В номінації «Естрадний та джазовий вокал» вимагається:

1. Виконання естрадного (джазового) твору композитора країни учасника фестивалю або народної пісні в естрадному аранжуванні;

2. Виконання естрадного (джазового) твору зарубіжного автора. 

Для участі в номінації  «Інструментальне виконавство» необхідно:

1. Виконання інструментального твору композитора країни учасника;

2. Виконання інструментального твору зарубіжного автора.

 

Критерії оцінювання в номінаціях «Народний спів», «Академічний вокал», «Естрадний і джазовий вокал», «Інструментальне виконавство»:

-змістовність, художня виразність і сценічна культура виконання;

- відповідність виконання стилю, жанру, національним особливостям музичного твору;

-технічна досконалість (вокал: якість інтонування, володіння вокальним диханням, артикуляційна чіткість, дотримання фонетичних норм у вимові поетичного тексту; інструментальне виконавство: артикуляційна точність, віртуозність);

-самобутність індивідуального трактування та його художня  переконливість;

-професійне володіння мікрофоном (вокал), грою на музичному інструменті (інструментальне виконавство).

 

Для участі у Третьому Міжнародному фестивалі-конкурсі «Переяславський  дивограй» учасник надає до 12.04.2016 р. заявку учасника, фотографію; два творчих завдання  в обраній номінації у вигляді відеофайлу avi або mp4  за адресою:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Матеріали Третього Міжнародного фестивалю-конкурсу «Переяславський  дивограй» будуть розміщені на сайті університету http://phdpu.edu.ua/  та блозі фестивалю: http://pereyaslav-dyvohray2016.blogspot.com/ 

  

Ministry of Education and Science of Ukraine

National All-Ukrainian Music Union (NAMU)

European Piano Teachers Association (“EPTA” - London, Brussels, EU)

State Higher Educational Establishment "Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University"

Federation of UNESCO Associations, Centers and Clubs of Republic of Moldova (Chisinau, Moldova)

Adygeya State University (Maykop, AR Adygeya)

South-West University "Neofit Rilski" (Blagoevgrad, Bulgaria)

State University of Moldova (Kyshyniv, Republic of Moldova)

State Ion Creangă Pedagogical University (Chisinau, Moldova)

Ukrainian Piano Teachers Association (Ukr. «ЕРТА»)

 

REGULATIONS

of the III International Multicultural Festival-Contest

"Pereyaslav divogray"

(Ukraine, Kiev region, Pereyaslav-Khmelnitsky)

 

III International Multicultural Festival-Contest "Pereyaslav divogray" is held on April, 14-15, 2016. Creative young people aged from 10 to 30 are invited to participate in the festival.

The aim of the III International Multicultural Festival-Contest  "Pereyaslav divogray":

- to promote vocal and instrumental arts among young people;

- to identify and support young talents;

- to aesthetically involve the creative youth into the world of international and national artistic values;

- to enrich the repertoire by highly artistic national samples, to share the experience and creative achievements of the vocalists, instrumentalists;

- to develop national and internation scientific and artistic cooperation of the university – the organizer of the festival – with educational establishments of various levels;

- to carry out the career guidance among the creative youth in order to invite them to study in State Higher Educational Establishment " Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University ".

 

 

III International Multicultural Festival-Contest "Pereyaslav divogray" has the following categories:

• folk singing;

• academic vocals;

• pop and jazz vocals;

• instrumental performance.

 

To participate in "Folk singing" Category it is required:

1. to perform a folk song a cappella;

2. to perform a folk song with accompaniment (soundtrack, instrumental music accompaniment).

 

To participate in "Academic vocals" Category it is required:

1. to perform a vocal piece by a composer of the participant’s native country;

2. to perform a vocal piece by a foreign composer.

 

To participate in "Pop and Jazz Vocals" Category it is required:

1. to perform a pop (jazz) song by a composer of the participant’s native country or a folk song in a pop arrangement;

2. to perform a pop (jazz) song by a foreign composer.

 

To participate in the "Instrumental Performance" Category it is required:

1. to perform a piece of instrumental music by a composer of the participant’s native country;

2. to perform a piece of instrumental music by a foreign composer.

 

Evaluation criteria in the categories "Folk singing", "Academic vocals", "Pop and jazz vocals", "Instrumental Performance" are the following:

- content, artistic expression and stage performance culture;

- correspondence of the performance to the style, genre, national features of a musical work;

- technical perfection (vocals: the quality of intonation, possession of a vocal breathing, clarity of the articulation, keeping to the phonetic standard in the pronunciation of the poetic text; instrumental performance: articulatory accuracy, virtuosity);

- originality of the individual interpretation and its artistic persuasiveness;

- professionalism in microphone use (vocals), professionalism in playing musical instrument (instrumental performance).

 

To take part in the III International Multicultural Festival-Contest  "Pereyaslav divogray" the participants should submit the following documents at the e-mail address:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 an application form, a photo; two creative tasks in the selected category in the video file form avi. or mp4,  a copy of the registration fee payment receipt. Deadline April, 12, 2016.

The materials of the participants will be posted on the University website http://phdpu.edu.ua/ and Festival blog http://pereyaslav-dyvohray2016.blogspot.com/ 

 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Педагогічний факультет

Кафедра практичної психології

 

29 березня 2016 року в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди було проведено І Всеукраїнський методологічний семінар-практикум «ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ОБСТАВИНАХ ТА КРИЗОВИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ». Роботу було зорганізовано Центром кризового консультування та психотерапії ПМПС при Університеті та Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи, спільно з лабораторією педагогічних технологій початкової освіти та Переяслав-Хмельницькою міською радою. До організації семінару та активної участи долучився професорсько-викладацький склад кафедр психології, практичної психології, валеології та медико-біологічних дисциплін.

Середа, 30 березня 2016 12:03

Пісенний конкурс"Веснянінаспіви - 2016"

Автор

В університеті відбувся грандіозний пісенний конкурс 

«Весняні наспіви – 2016»

А пісня – це душа. 

З усіх потреб потреба…

Іван Драч

25 березня в актовій залі Переяслав-Хмельницького педагогічного університету імені Григорія Сковороди вже традиційно відбувся VII Всеукраїнський вокальний конкурс «Весняні наспіви – 2016». Організатором конкурсу виступили деканат педагогічного факультету на чолі з професором Наталією Ігнатенко та кафедра мистецьких дисциплін. 

Метою конкурсу «Весняні наспіви» є активізація та подальший розвиток вокального мистецтва серед учнівської молоді; виявлення та підтримка молодих талантів, залучення учнівської молоді до світових художніх цінностей; збагачення репертуару виконавців високохудожніми національними зразками; виховання високо-естетичної культури, а також відбір талановитої молоді до вступу у наш вищий навчальний заклад. 

З вітальним словом до гостей та учасників конкурсу звернулася доктор мистецтвознавства, професор Тетяна Мартинюк. Вона побажала всім учасникам конкурсу успіхів, творчого натхнення та перемоги. 

Проведення конкурсу проходило по двох номінаціях: народна та естрадна пісня. За умовами конкурсу кожен з учасників у номінації «народна пісня» мав змогу продемонструвати свої вокальні здібності у виконанні української народної пісні. Вокалісти, які виступали у номінації «естрадна пісня», мали виконати два твори: твір українського композитора в сучасній обробці та естрадний твір зарубіжного автора. 

А оцінювало талановитих вокалістів справедливе журі у складі доктора мистецтвознавства, професора Тетяни Мартинюк, кандидата мистецтвознавства, доцента Анатолія Мартинюка, Заслужених працівників культури України, доцентів кафедри мистецьких дисциплін Миколи Колоса та Миколи Губаря, кандидатів педагогічних наук Лариси Кожевнікової та Людмили Кондратової, старших викладачів кафедри мистецьких дисциплін Олени Ткаченко, Антоніни Карпенко і Алли Захарченко

Конкурс проходив на високому творчому та професійному рівні. При виконанні музичних творів журі враховувало змістовність, технічну досконалість, сценічну культуру виконання, артистизм конкурсантів. А глядачі щирими та бурхливими оплесками підтримували юних співаків, адже вони подарували глядачам незабутні хвилини спілкування з мистецтвом. 

За підсумками конкурсу у номінації «народна пісня» перемогу отримали: 

І місце – Софія Мащенко (Канівський коледж культури і мистецтв); 

ІІ місце – Віталій Білан (Бердичівський педагогічний коледж), Анастасія Рибарук та Дарина Шаблевська (Київська ДМШ № 23);

ІІІ місце – Вікторія Лоцька (Бердичівський педагогічний коледж), Валентина Мусієнко і Вероніка Семенюк (Київська ДМШ № 23).

У номінації «естрадна пісня» місця були розподілені таким чином:

І місце – Катерина Калитенко (Богуславський гуманітарний коледж), Анна Ляч (Переяслав-Хмельницька ЗОШ № 7); 

ІІ місце – Андрій Бондаренко (Богуславський гуманітарний коледж), Марина Матусова (Березанський центр дитячої та юнацької творчості «Надія»); 

ІІІ місце – Василина Євменова (Канівський коледж культури і мистецтв), Тетяна Тимошенко (Богуславський гуманітарний коледж), Даниїл Дрок (Петрівська школа мистецтв, Києво-Святошинський район). 

Переможці конкурсу були нагороджені дипломами та подарунками, а їхні керівники – подяками. 

Слід зазначити, що за роки існування конкурсу «Весняні наспіви – 2016» деякі вже колишні його учасники нині є студентами нашого вишу, удосконалюють свою майстерність та завойовують призові місця на інших Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах. Надзвичайно приємно, що на VII Всеукраїнський вокальний конкурс «Весняні наспіви – 2016» привезли своїх вихованців колишні студенти Переяслав-Хмельницького педагогічного університету імені Григорія Сковороди, а нині шановані вчителі шкіл та викладачі коледжів.

Тож щиро вітаємо переможців конкурсу «Весняні наспіви – 2016», бажаємо успіхів у навчанні, творчого натхнення, нових перемог та здобутків.  

Ольга Науменко, 

фахівець редакційно-видавничого відділу  університету

Фотозвіт

Вівторок, 29 березня 2016 08:32

Людмила Данилюк

Автор

Студентка педагогічного факультету Людмила Данилюк представила персональну виставку виробів із соломи

24 березня відкрилася персональна виставка виробів із соломи студентки VI курсу педагогічного факультету спеціальності «Образотворче мистецтво» (декан — професор Наталія Ігнатенко) Людмили Данилюк. Науковим керівником юної майстрині є кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Носаченко

Людмила Данилюк родом із Волині. Навчалася у Купичівській загальноосвітній школі № 1. Ще в 12-річному віці почала відвідувати шкільний гурток «Житечко» під керівництвом Заслуженого майстра України, вчителя вищої категорії, члена Спілки художників України Марії Кравчук. Саме вона й  прищепила маленькій Людмилі любов до плетіння із соломи і надихнула на створення власних виробів.

Неодноразово Людмила Данилюк була переможницею міжнародних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів. Так, зокрема, брала участь у Всеукраїнському фестивалі «Солом’яний бичок», обласному конкурсі «Натхнення», стала переможцем обласного і Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Звичайне диво», переможцем Міжнародного фестивалю дитячої творчості «Золотий лелека» (2009-2010 рр.), лауреатом «Всеукраїнського фестивалю Різдвяних зірок», переможцем І премії Різдвяної атрибутики 2015 року в Переяслав-Хмельницькому музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини.

Ось як про своє захоплення розповідає сама Людмила Данилюк: 

— Солома завжди була пластичним матеріалом для створення різних обрядових атрибутів і прикрас. Обрядова творчість, пов’язана із соломою, представляла матеріальну й духовну культуру землеробів, закладала основи соломоплетіння, сформувала основні ремісничі й художньо-образні прийоми цього виду народного декоративно-прикладного мистецтва.

Заготовити солому просто: потрібно нарізати кусочки пшеничного стебла від колінця, пов’язувати у пучки і тримати у сухому місці. Потім намочити соломку в теплій воді, від чого вона стає м’якою, і через 10 хвилин покласти на газету, щоб стекла вода. Розмочену соломку розрізають навпіл або тільки з одного боку, розгладжують праскою або ножиком з обох боків, розкладають між двома аркушами паперу і притискають книгою.

Можна заготовляти солому різних відтінків — від золотистої до темно-коричневої. Це залежить від того, як довго триматимемо праску на соломі: прогладити швидко — залишиться світлий колір, потримати праску довго — колір стане темнішим, а ще довше — і зовсім коричневим. Солому слід тримати в окремих папках або конвертах.

Для плетіння використовують переважно житню солому. Серед злакових рослин стебло жита має найбільшу довжину та міцність. Він складається з 4-5 міжвузлів — колін. Пшенична солома також придатна для плетіння, але вона коротша, жорсткіша і товстіша від житньої. Її використовують у тих регіонах, де не росте жито.

Для виготовлення солом’яної скульптури використовують верхню, більш тонку і довгу частину стебла житньої соломки. У тих випадках, коли роблять великі скульптурні зображення, використовують стебло повністю. 

Щоб соломка добре згиналася, її замочують у воді. Плести треба щільно, окремі пучки необхідно міцно зв’язувати, оскільки при висиханні соломка осідає, плетіння слабне. Щоб надати гнучкості соломці в процесі виготовлення плетінок і деталей, її зволожують, опускаючи в лоток із водою.

Для своїх робіт майстриня використовує в основному житню солому лише природніх кольорів та відтінків. Солом’яні капелюшки, сумки, вінки, квіти, прикраси, тварини, ляльки… Майстрині під силу зробити будь-яку річ із соломи. Вона вміє дивувати своїми виробами. 

Тож пориньте у дивовижний світ виробів юної майстрині та отримайте ковток повітря від побачених витворів. 

Вівторок, 29 березня 2016 08:20

Виставка виробів із соломи

Автор

Студентка педагогічного факультету Людмила Данилюк представила персональну виставку виробів із соломи

24 березня відкрилася персональна виставка виробів із соломи студентки VI курсу педагогічного факультету спеціальності «Образотворче мистецтво» (декан — професор Наталія Ігнатенко) Людмили Данилюк. Науковим керівником юної майстрині є кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Носаченко

Людмила Данилюк родом із Волині. Навчалася у Купичівській загальноосвітній школі № 1. Ще в 12-річному віці почала відвідувати шкільний гурток «Житечко» під керівництвом Заслуженого майстра України, вчителя вищої категорії, члена Спілки художників України Марії Кравчук. Саме вона й  прищепила маленькій Людмилі любов до плетіння із соломи і надихнула на створення власних виробів.

Неодноразово Людмила Данилюк була переможницею міжнародних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів. Так, зокрема, брала участь у Всеукраїнському фестивалі «Солом’яний бичок», обласному конкурсі «Натхнення», стала переможцем обласного і Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Звичайне диво», переможцем Міжнародного фестивалю дитячої творчості «Золотий лелека» (2009-2010 рр.), лауреатом «Всеукраїнського фестивалю Різдвяних зірок», переможцем І премії Різдвяної атрибутики 2015 року в Переяслав-Хмельницькому музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини.

Ось як про своє захоплення розповідає сама Людмила Данилюк

— Солома завжди була пластичним матеріалом для створення різних обрядових атрибутів і прикрас. Обрядова творчість, пов’язана із соломою, представляла матеріальну й духовну культуру землеробів, закладала основи соломоплетіння, сформувала основні ремісничі й художньо-образні прийоми цього виду народного декоративно-прикладного мистецтва.

Заготовити солому просто: потрібно нарізати кусочки пшеничного стебла від колінця, пов’язувати у пучки і тримати у сухому місці. Потім намочити соломку в теплій воді, від чого вона стає м’якою, і через 10 хвилин покласти на газету, щоб стекла вода. Розмочену соломку розрізають навпіл або тільки з одного боку, розгладжують праскою або ножиком з обох боків, розкладають між двома аркушами паперу і притискають книгою.

Можна заготовляти солому різних відтінків — від золотистої до темно-коричневої. Це залежить від того, як довго триматимемо праску на соломі: прогладити швидко — залишиться світлий колір, потримати праску довго — колір стане темнішим, а ще довше — і зовсім коричневим. Солому слід тримати в окремих папках або конвертах.

Для плетіння використовують переважно житню солому. Серед злакових рослин стебло жита має найбільшу довжину та міцність. Він складається з 4-5 міжвузлів — колін. Пшенична солома також придатна для плетіння, але вона коротша, жорсткіша і товстіша від житньої. Її використовують у тих регіонах, де не росте жито.

Для виготовлення солом’яної скульптури використовують верхню, більш тонку і довгу частину стебла житньої соломки. У тих випадках, коли роблять великі скульптурні зображення, використовують стебло повністю. 

Щоб соломка добре згиналася, її замочують у воді. Плести треба щільно, окремі пучки необхідно міцно зв’язувати, оскільки при висиханні соломка осідає, плетіння слабне. Щоб надати гнучкості соломці в процесі виготовлення плетінок і деталей, її зволожують, опускаючи в лоток із водою.

Для своїх робіт майстриня використовує в основному житню солому лише природніх кольорів та відтінків. Солом’яні капелюшки, сумки, вінки, квіти, прикраси, тварини, ляльки… Майстрині під силу зробити будь-яку річ із соломи. Вона вміє дивувати своїми виробами. 

Тож пориньте у дивовижний світ виробів юної майстрині та отримайте ковток повітря від побачених витворів. 

Вівторок, 29 березня 2016 08:16

Ольга Нестеренко

Автор

Відкрилася персональна виставка робіт студентки педагогічного факультету Ольги Нестеренко «Березові барви»

Нещодавно в університеті відкрилася персональна виставка творчих робіт студентки педагогічного факультету (декан, професор Наталія Ігнатенко) Ольги Нестеренко, яка має захоплюючу назву, що полонить серце «Березові барви». Керівником виставки є кандидат педагогічних наук, член спілки дизайнерів України Ольга Стрілець.                 

Юна майстриня родом із Далекого Сходу. Навчалася мисткиня у Решетилівському ПТУ народних промислів та Одеському театральному художньо-технічному училищі. Сьогодні здобуває освіту в нашому виші. Зараз навчається на 4-му курсі педагогічного факультету, спеціальності «Образотворче мистецтво» заочної форми навчання.

Працює у техніці ручне ткацтво, писанкарство, різьба по дереву, акварельний та олійний живопис, графіка, розпис по шовку та багато інших технік.

Опановувати роботу з берести Ольга почала ще з дитинства. Вчилася за допомогою журналу, в якому було все чітко і ясно описано. Перші свої роботи починала з картин, елементів одягу і взуття. На даний час майстриня працює над більш складнішими виробами – виробляє сувеніри, предмети побуту. 

Ольга Нестеренко залюбки розповіла про роботу із кори берези:

– Береста – це верхній шар кори берези. У такій роботі, потрібно знати деякі правила і чітко дотримуватися їх, щоб не зашкодити дереву. По-перше, кору потрібно знімати лише з тієї берези, якій є 10 років. По-друге, її потрібно знімати лише в той період, коли цвіте жито. Знімати кору (бересту) потрібно дуже обережно і лише верхній шар кори – тоді дерево не загине і через деякий час відновиться. Береста – прекрасний матеріал для виготовлення різних виробів. Він екологічно чистий, вологостійкий, красивий і міцний. Добре піддається обробці. Якщо кора товста, то її розшаровують на безліч плівок, і вона залишається гнучкою і міцною. Але й з товстої кори можна робити різні вироби, наприклад, посуд. 

 Береста – чудовий матеріал, з якого можна створити надзвичайно тонкі і витончені предмети. Ці вироби відрізнятимуться від інших своєю унікальністю та красою. 

Ольга Нестеренко активно бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських виставках. Авторські роботи Ольги знаходяться у художньому музеї міста Черкаси, а також у приватних колекціях Норвегії, Англії, Канади. 

Проводила майстер-клас в техніці «Робота з кори дерева» у Норвегії.

     

Вівторок, 29 березня 2016 08:09

«Березові барви»

Автор

Відкрилася персональна виставка робіт студентки педагогічного факультету Ольги Нестеренко «Березові барви»

Нещодавно в університеті відкрилася персональна виставка творчих робіт студентки педагогічного факультету (декан, професор Наталія Ігнатенко) Ольги Нестеренко, яка має захоплюючу назву, що полонить серце «Березові барви». Керівником виставки є кандидат педагогічних наук, член спілки дизайнерів України Ольга Стрілець.                 

Юна майстриня родом із Далекого Сходу. Навчалася мисткиня у Решетилівському ПТУ народних промислів та Одеському театральному художньо-технічному училищі. Сьогодні здобуває освіту в нашому виші. Зараз навчається на 4-му курсі педагогічного факультету, спеціальності «Образотворче мистецтво» заочної форми навчання.

Працює у техніці ручне ткацтво, писанкарство, різьба по дереву, акварельний та олійний живопис, графіка, розпис по шовку та багато інших технік.

Опановувати роботу з берести Ольга почала ще з дитинства. Вчилася за допомогою журналу, в якому було все чітко і ясно описано. Перші свої роботи починала з картин, елементів одягу і взуття. На даний час майстриня працює над більш складнішими виробами – виробляє сувеніри, предмети побуту. 

Ольга Нестеренко залюбки розповіла про роботу із кори берези:

– Береста – це верхній шар кори берези. У такій роботі, потрібно знати деякі правила і чітко дотримуватися їх, щоб не зашкодити дереву. По-перше, кору потрібно знімати лише з тієї берези, якій є 10 років. По-друге, її потрібно знімати лише в той період, коли цвіте жито. Знімати кору (бересту) потрібно дуже обережно і лише верхній шар кори – тоді дерево не загине і через деякий час відновиться. Береста – прекрасний матеріал для виготовлення різних виробів. Він екологічно чистий, вологостійкий, красивий і міцний. Добре піддається обробці. Якщо кора товста, то її розшаровують на безліч плівок, і вона залишається гнучкою і міцною. Але й з товстої кори можна робити різні вироби, наприклад, посуд. 

 Береста – чудовий матеріал, з якого можна створити надзвичайно тонкі і витончені предмети. Ці вироби відрізнятимуться від інших своєю унікальністю та красою. 

Ольга Нестеренко активно бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських виставках. Авторські роботи Ольги знаходяться у художньому музеї міста Черкаси, а також у приватних колекціях Норвегії, Англії, Канади. 

Проводила майстер-клас в техніці «Робота з кори дерева» у Норвегії.

Вівторок, 29 березня 2016 07:57

Ольга Мацько

Автор

Персональна виставка «З любов’ю до рідної землі» від студентки педагогічного факультету Ольги Мацько

Нещодавно в університеті відкрилася персональна виставка творчих робіт студентки педагогічного факультету (декан, професор Наталія Ігнатенко) Ольги Мацько, яка має чарівну назву «З любов’ю до рідної землі». Керівником виставки є кандидат педагогічних наук, член спілки дизайнерів України Ольга Стрілець.    

Юна майстриня родом з міста Харкова. Навчалася у Миргородському керамічному технікумі імені  М. Гоголя. На сьогоднішній день – студентка нашого вишу, яка навчається на 4 курсі спеціальності «Образотворче мистецтво» заочної форми навчання, а також вчитель Богуславської школи мистецтв класу «Образотворче мистецтво». Ольга Мацько працює у техніці вишивка, ткацтво, кераміка, витинанка, Петриківський розпис, писанка, графіка, малярство на склі, печворк, акварельний та олійний живопис. 

Брала участь у Всеукраїнських та Міжнародних виставках. Її роботи з декоративно-прикладного мистецтва представлені у містах Борисполі, Бережанах, Переяславі-Хмельницькому (музей Г. Сковороди), Києві (Національний музей народної творчості) та інших. 

На виставці «З любов’ю до рідної землі»,  представлені картини в техніці Петриківського розпису: картини на полотні, рушникові орнаменти, декоративний посуд. 

За словами майстрині Ольги Мацько: 

– Початок свого розвитку Петриківський розпис бере з настінного малювання, яке було поширене в Україні з давніх часів. Декоративна композиція виконувалася з уяви, без попередніх начерків, тому це вимагало досконалої вправності, чіткості ліній, їх плавності, гармонії. Майстри, які володіли досконалою технікою та були наділені художнім смаком завжди перебували  у  пошані. 

     Петриківські художники малюють переважно саморобними пензликами, зробленими з котячої шерсті (так звані «кошачки»). У сік рослин раніше додавали яєчний жовток, і цими природними фарбами господині розмальовували свої будинки всередині і ззовні. Малюнки не були розраховані на довге життя. Раз на рік, під свято Великодня, всі настінні розписи змивали і наносили нові.

На початку XIX століття розпис уже наносили на предмети домашнього начиння — посуд, скрині, брички. Пізніше, коли в продажу з’явився папір почали створювати так звані «мальовки» — картини на папері.

Петриківський розпис дуже багатий на символи. Наприклад калина –  символ України, маки – символ любові, васильки символізують молоде покоління, а символ жар-птаха приносить щастя та достаток у дім. 

Художній світ молодої мисткині – це дивовижне поєднання емоційності та врівноваженості, реальності й казковості, вишуканих ліній та мінливих кольорів, традицій і нестримних пошуків миттєвостей гармонії. Її роботи ніби випромінюють любов до квітучої української природи, життєствердність, святковість та світлосяйність. У кожній роботі відчувається неповторний індивідуальний стиль і висока культура виконання. 

 

Вівторок, 29 березня 2016 07:49

«З любов’ю до рідної землі»

Автор

Персональна виставка «З любов’ю до рідної землі» від студентки педагогічного факультету Ольги Мацько

Нещодавно в університеті відкрилася персональна виставка творчих робіт студентки педагогічного факультету (декан, професор Наталія Ігнатенко) Ольги Мацько, яка має чарівну назву «З любов’ю до рідної землі». Керівником виставки є кандидат педагогічних наук, член спілки дизайнерів України Ольга Стрілець.    

Юна майстриня родом з міста Харкова. Навчалася у Миргородському керамічному технікумі імені  М. Гоголя. На сьогоднішній день – студентка нашого вишу, яка навчається на 4 курсі спеціальності «Образотворче мистецтво» заочної форми навчання, а також вчитель Богуславської школи мистецтв класу «Образотворче мистецтво». Ольга Мацько працює у техніці вишивка, ткацтво, кераміка, витинанка, Петриківський розпис, писанка, графіка, малярство на склі, печворк, акварельний та олійний живопис. 

Брала участь у Всеукраїнських та Міжнародних виставках. Її роботи з декоративно-прикладного мистецтва представлені у містах Борисполі, Бережанах, Переяславі-Хмельницькому (музей Г. Сковороди), Києві (Національний музей народної творчості) та інших. 

На виставці «З любов’ю до рідної землі»,  представлені картини в техніці Петриківського розпису: картини на полотні, рушникові орнаменти, декоративний посуд. 

За словами майстрині Ольги Мацько

– Початок свого розвитку Петриківський розпис бере з настінного малювання, яке було поширене в Україні з давніх часів. Декоративна композиція виконувалася з уяви, без попередніх начерків, тому це вимагало досконалої вправності, чіткості ліній, їх плавності, гармонії. Майстри, які володіли досконалою технікою та були наділені художнім смаком завжди перебували  у  пошані. 

     Петриківські художники малюють переважно саморобними пензликами, зробленими з котячої шерсті (так звані «кошачки»). У сік рослин раніше додавали яєчний жовток, і цими природними фарбами господині розмальовували свої будинки всередині і ззовні. Малюнки не були розраховані на довге життя. Раз на рік, під свято Великодня, всі настінні розписи змивали і наносили нові.

На початку XIX століття розпис уже наносили на предмети домашнього начиння — посуд, скрині, брички. Пізніше, коли в продажу з’явився папір почали створювати так звані «мальовки» — картини на папері.

Петриківський розпис дуже багатий на символи. Наприклад калина –  символ України, маки – символ любові, васильки символізують молоде покоління, а символ жар-птаха приносить щастя та достаток у дім. 

Художній світ молодої мисткині – це дивовижне поєднання емоційності та врівноваженості, реальності й казковості, вишуканих ліній та мінливих кольорів, традицій і нестримних пошуків миттєвостей гармонії. Її роботи ніби випромінюють любов до квітучої української природи, життєствердність, святковість та світлосяйність. У кожній роботі відчувається неповторний індивідуальний стиль і висока культура виконання. 

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав – Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Національна музична академія України імені П. Чайковського

Київський університет імені Бориса Грінченка

Дніпропетровська консерваторія імені М. Глінки

Асоціація центрів і клубів Юнеско Республіки Молдова

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України

 

 

 

ПРОГРАМА

 

 

Культурно – мистецького проекту

 

«Золоті обереги вічності»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 березня 2016р.

Переяслав – Хмельницький – 2016