^Нагору

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Авто и видеорегистраторы продаются здесь
Friday, 23 October 2015 13:08

Красюк Людмила Василівна

Written by 

Красюк Людмила Василівна

1. Красюк Людмила Василівна, 1971 року народження.

2. У 1995 році закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю «Початкове навчання».

3. Кандидат педагогічних наук з 2009 року. Дисертацію на тему «Формування основ професіоналізму майбутніх учителів початкових класів у процесі моделювання педагогічних ситуацій)» захистила у спеціалізованій вченій раді Інституту вищої освіти АПН України та отримала диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

4. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти III-IV рівнів акредитації – 20 років, у тому числі у даному навчальному закладі – 20 років.

5. Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності:

З 15.08.1995 по 30.06.2002 р. – викладач кафедри педагогіки і методики початкового навчання

З 02.09.2002 по 23.09.2002 р. – завідувач лабораторією новітніх технологій.

З 23.09.2009 по 30.06.2004 – 0,25 ставки викладача кафедри педагогіки і методики початкового навчання (за сумісництвом)

З 01.09.2004 по 01.09.2005 – 0,5 ставки викладача кафедри педагогіки і методики початкового навчання (за сумісництвом)

З 01.09.2005 по 01.09.2009 р. – викладач кафедри педагогіки та методики початкового навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 01.09.2009 по даний час – доцент кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (на умовах контракту).

У 2012 році отримала звання доцента кафедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

 

6. Основні навчальні курси: 

«Фізична культура з методикою викладання»

«Вступ до спеціальності»

«Школознавство» 

«Порівняльна педагогіка»

«Основи здоров'я з методикою викладання в початковій школі» 

У педагогічній діяльності Красюк Л.В. вміло застосовує матеріали власних наукових досліджень, забезпечує навчальний процес методичними посібниками та рекомендаціями, зокрема посібником «Фізична культура з методикою викладання у початковій школі» (Гриф МОН України) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі сп. «Початкова освіта». 

Керує написанням курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт студентів.

Має 25 публікацій, з них 23 наукового та 2 навчально-методичного характеру, в тому числі 20 публікацій у фахових виданнях.

 

Read 1024 times