^Нагору

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Купить авторегистраторы и видеорегистраторы можно на nachodki.ru
Админ

Админ

17 лютого 2015 року

Семінар «Перша медична допомога в екстремальних умовах»

 

20-22 листопада 2014 року

IX Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору» (м. Київ)

Студенти та викладачі кафедри практичної психології Педагогічного факультету взяли участь у IX Міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору» (м. Київ). На конференції розглядалися такі актуальні питання, як інтеграція у Європейський освітній простір, Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі, управління якістю освіти, новітні засоби навчання тощо.  До програми був включений тренінг-марафон «Навчання – Якість – Моніторинг», який складався із 36 майстер-класів. Особливої уваги з нашого боку було приділено майстер-класам, які присвячувалися психологічній допомозі постраждалим в зоні АТО

20 листопада 2014 року

Пленарне засідання психологічного конгресу на базі Національної Академії наук України

Викладачі нашої кафедри побували на цьому засіданні. Варто зазначити, що серед  низки важливих доповідачів виступав підполковник Національної гвардії України Чижевський Сергій Олександрович з доповіддю «Практичні напрямки психологічного супроводу боєготовності підрозділів АТО». Виступ Чижевського С.О. містив ґрунтовне узагальнення роботи практичних психологів із бійцями підрозділів АТО.

Результатом встановлених зв’язків із вищезгаданим підполковником Національної гвардії України стало запрошення волонтерів  на тренінг для практичних психологів, які працюють з бійцями, які повернулися із зони АТО.

Про продуктивність такої взаємодії свідчить пропозиція Чижевського С.О. укласти договір про співпрацю між ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та відповідним підрозділом Національної гвардії України щодо спільної злагодженої психологічної підтримки та супроводу бійців, які повернулися із зони бойових дій.

17 листопада 2014 року 

Методичний семінар «Гостра реакція на стрес та посттравматичний стресовий розлад. Діагностика та перша психологічна допомога»

У ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відбувся   методичний семінар «Гостра реакція на стрес та посттравматичний стресовий розлад. Діагностика та перша психологічна допомога» за участі Карачевського Андрія Борисовича, лікаря-психіатра, нарколога, кандидата медичних наук, доцента кафедри дитячої соціальної та судової психіатрії НМАПО ім. П.Л. Шупика, заступника голови ГО «Українська асоціація фахівців подолання наслідків психотравмуючих подій». Кафедра практичної психології Педагогічного факультету взяла участь в організації цього заходу. Наші викладачі та студенти  прослухали базовий курс щодо практичних навичок допомоги при гострій реакції на травматичну подію, дізнались про основи психотравматології та посттравматичний стресовий розлад, особливості роботи з військовими та залучення їх до одержання психологічної допомоги, вивчили основні аспекти самозахисту від психотравмуючих факторів.

14 листопада 2014 року

Семінар «Психологія поранених. Терапевтична робота з пораненими»

 Студенти та викладачі кафедри Практичної психології Педагогічного факультету взяли участь у семінарі «Психологія поранених. Терапевтична робота з пораненими» за участі Людмили Полякової та Катерини Пронози, який проходив на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». На цьому семінарі  ми поглибили знання щодо проведення психоконсультування із воїнами, які повернулись із зони АТО, та ознайомились із принципами надання першої психологічної допомоги цій категорії людей.

25 жовтня 2014 року

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи» на тему «Медико-психологічна допомога в кризових ситуаціях»

 Студенти та викладачі кафедри Практичної психології Педагогічного факультету відвідали ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи» на тему «Медико-психологічна допомога в кризових ситуаціях», що відбулася у Національному медичному університеті  імені О.О.Богомольця.

На конференції ми мали можливість поспілкуватись у професійному колі та обмінятись досвідом, дізнатись  про нові  методи кризової медико-психологічної допомоги в умовах надскладної соціально-політичної ситуації та про світові тенденції розвитку медико-психологічної та психотерапевтичної практики, поглибили знання щодо можливих форм роботи із військовими, що проходять службу в зоні АТО. 

22 жовтня 2014 року 

Всеукраїнський парад психолого-педагогічних арттехнологій «Артпланета»

Викладачі кафедри практичної психології Педагогічного факультету та наші студенти взяли участь у Всеукраїнському параді психолого-педагогічних арттехнологій «Артпланета», який проходив у  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Відвідавши низку майстер-класів, дізнались про різні арттерапевтичні методики, ефективні в роботі із військовими, що повернулися із зони АТО та про особливості їх застосування. 

Четвер, 28 травня 2015 18:05

Іващенко Альона Ігорівна

Іващенко Альона Ігорівна

Викладач кафедри практичної психології, аспірант ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Освіта, дисертація.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», факультет педагогіки та психології, спеціальність «Психологія» (2005–2010); з 2014 року –аспірантура при ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», науковий керівник – доктор психологічних наук, професор Булах І.С.

Педагогічна робота.

З 2013 року займає посаду  викладача психологічних дисциплін на кафедрі практичної психології педагогічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

 

Наукові публікації:

1. Герасимова А. І. Вплив стресу на психоемоційний стан підлітків-неформалів в умовах судово-слідчого процесу/ А. І. Герасимова //Матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку»: збірник наукових праць (Переяслав-Хмельницький, 29-30 квітня 2010 р.). – Переяслав-Хмельницький,    2010 р. – С. 160-164.

2. Герасимова А. І. Специфіка прояву навчального стресу старшокласників в загальноосвітній школі в період екзаменаційної сесії. / А. І. Герасимова // Архів психіатрії. – 2010. – Т. 16. – № 2. – С. 103 -106.

3. Герасимова А. І. Проблема формування професійної мотивації студентів під час навчання у вищому навчальному закладі. / А. І. Герасимова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: зб. наук. праць.. – 2014. 

Четвер, 28 травня 2015 18:05

Федосєєва Ірина Володимирівна

Федосєєва Ірина Володимирівна

Кандидат психологічних наук; доцент кафедри практичної психології, заступник завідувача кафедри практичної психології з наукової роботи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди».

Освіта, дисертації

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, факультет Педагогіки і психології, спеціальність «Психологія. Соціальна педагогіка» (1998 – 2003). Спеціаліст з кваліфікацією «Практичний психолог в закладах освіти, соціальний педагог, викладач психолого-педагогічних дисциплін у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації». Аспірантура КНУ імені Тараса Шевченка, науковий керівник – доктор психологічних наук, професор А.Б. Коваленко (2006-2010). Кандидатська дисертація за спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи на тему: «Соціально-психологічні чинники формування толерантності підлітків у сім’ї» успішно захищена в 2011 році.

Педагогічна робота. 

Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2003-2011) на посаді викладача кафедри загальної та практичної психології, кафедри психології; курси – «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Основи психологічних досліджень», «Експериментальна психологія», «Психотренінг спілкування», «Практикум з психології», «Девіантологія» та інші. З 2011 по 2013 рік – старший викладач кафедри психології.

З 2013 року по сьогоднішній день доцент кафедри практичної психології; на посаді заступника завідувача кафедрою практичної психології з наукової роботи; курси – «Загальна та порівняльна психологія», «Експериментальна психологія», «Основи психологічних досліджень», «Психотренінг спілкування», «Практикум з психології», «Реабілітаційна діяльність практичного психолога», «Психологія життєвих криз» та інші.

 

Лекційні курси Федосєєвої І.В.

1. Загальна та порівняльна психологія.

2. Експериментальна психологія.

3. Основи психологічних досліджень.

4. Психотренінг спілкування.

5. Реабілітаційна діяльність практичного психолога.

6. Психологія життєвих криз.

7. Психологія впливу.

8. Організаційна психологія.

9. Психічна саморегуляція.

10. Арттерапія.

 

Наукові публікації Федосєєвої І.В.

1. Психологія працевлаштування (Хрестоматія до навчального курсу) / Упоряд.: О.М. Макаренко, М.О. Голубєва, І.В. Федосєєва. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – 123 с.

2. Програма курсу «Практикум із психології» : навч. посібн. // Збірник навчальних програм з основних психологічних дисциплін: кредитно-модульна система у вищому педагогічному навчальному закладі: Навчальний посібник. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – 444 с. – С. 112-138.

3. Програма курсу «Корекція і профілактика девіантної поведінки» : навч. посібн. // Збірник навчальних програм з основних психологічних дисциплін: кредитно-модульна система у вищому педагогічному навчальному закладі: Навчальний посібник. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – 444 с. – С. 168-178.

4. Федосєєва І.В. Програма «Практикуму з психології» : навч.-метод. посібн. / І.В. Федосєєва. – Переяслав-Хмельницький : «Видавництво КСВ», 2012. – 66 с.

5. Федосєєва І.В. Психотренінг спілкування : навч. посібн. / І.В. Федосєєва. – Переяслав-Хмельницький : «Видавництво КСВ», 2013. – 108 с.

6. Федосєєва І.В. Девіантна поведінка особистості : навч. посібн. / І.В. Федосєєва. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2013. – 140 с.

7. Коваленко А.Б., Федосєєва І.В. Психологія розвитку толерантності підлітка : монографія / А.Б. Коваленко, І.В. Федосєєва. – Переяслав-Хмельницький : ПП «СКД», 2014. – 330 с.

 

Автор понад 30 статей у фахових і зарубіжних виданнях з проблем комунікацій, теорії та практики формування толерантності особистості в сучасних соціокультурних умовах.

 

Четвер, 28 травня 2015 18:04

Бєлякова Світлана Миколаївна

Бєлякова Світлана Миколаївна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології  

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

 

Освіта, дисертації

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди, «Дошкільне виховання», викладач дошкільної педагогіки і психології 1991-1995.

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди, друга вища освіта за напрямом підготовки «Психологія» бакалавр психології 2008-2010.

Кандидатська дисертація «Соціально-психологічні детермінанти особистісного розвитку близнюків у період дорослішання» (2011), захищена у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Г.О.Хомич.

 

Педагогічна робота. 

Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2003–2005, 2009-2012) на посадах викладача, старшого викладача кафедри психології; курси - «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Вступ до спеціальності», «Практична діяльність психолога в закладах освіти», «Основи психокорекції».

Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2013 – по сьогоднішній день) на посаді доцента кафедри практичної психології; курси – «Дефектологія», «Основи профорієнтаційної роботи психолога», «Психологія мас».

 

Лекційні курси Бєлякової С.М.

1. Практична діяльність психолога в закладах освіти

2. Соціальна психологія

3. Основи психокорекції

4. Вікова психологія

5. Педагогічна психологія

6. Основи дефектології

7. Методика викладання психології

8. Методичні та теоретичні проблеми психології

9. Сучасні теорії глибинної психології

10. Сучасні технології викладання психології

11. Основи профорієнтаційної роботи психолога

12. Психологія мас.

 

Наукові публікації

 

1. Бєлякова С.М. Психологічні засоби попередження та подолання негативних наслідків близнюкової ситуації / С.М. Бєлякова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький : ФОП Кузьмічова Т.Б., 2011. – Вип. 20. 592 с. 

2. Бєлякова С.М. З історії дослідження близнюків: зарубіжний та вітчизняний досвід / С.М. Бєлякова // Актуальні проблеми психології. – зб. наукових праць / Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України; За ред. С.Д. Максименка. Вид-во «Фенікс» Т. Х., Вип. 20. – С. 31 – 42., 2011. 

3. Бєлякова С.М. Психологічні основи оптимізації особистісного розвитку близнюків періоду дорослішання / С.М. Бєлякова // Психолінгвістика: [зб. наук. праць «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький : Вид-во «Сузір’я» 2011. – Вип. 9. 13 - 20 с. 

4. Бєлякова С.М. Психологічні особливості консультування батьків та вчителів щодо особистісного розвитку близнюків періоду дорослішання / С.М. Бєлякова // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – Випуск №10 : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 280с. 

5. Бєлякова С.М. Сутність феномена «близнюкова ситуація» / С.М. Бєлякова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький : ФОП О.М. Лукашевич 2012.

6. Бєлякова С.М. Психологічний розвиток близнюків в умовах близнюкової ситуації / С.М. Бєлякова // Психолінгвістика : [зб. наук. Праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»] : ФОП О.М. Лукашевич – Вип.12. – 304 с. 2013. 

7. Бєлякова С.М. Особливості корекції поведінки близнюків у період дорослішання / С.М. Бєлякова // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія»: [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»] : ФОП О.М. Лукашевич – Вип.28. Том ІІ – 427 с. 2013.

8. Бєлякова С.М. Особливості дослідження близнюків / С.М. Бєлякова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький : ФОП О.М. Лукашевич 2014. 

9. Бєлякова С.М. Психологічні особливості виникнення дефектів мовлення у близнюків та їх профілактика / С.М. Бєлякова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький : ФОП О.М. Лукашевич 2014.

10. Бєлякова С.М. Практична діяльність психолога в закладах освіти. Основи профорієнтаційної роботи психолога: навч.-метод. посіб. / С.М. Бєлякова. – Переяслав-Хмельницький : ФОП О.М. Лукашевич, 2014. – 116 с.

 

Є автором понад 20 статей у фахових виданнях.