^Нагору

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Купить авторегистраторы и видеорегистраторы можно на nachodki.ru
Админ

Админ

Четвер, 28 травня 2015 18:03

Дудар Олена Василівна

      Дудар Олена Василівна

Кандидат психологічних наук, доцент;

доцент кафедри практичної психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Освіта, дисертація.

Ніжинський державний педагогічний університет імені М. Гоголя, соціально-гуманітарний факультет, спеціальність «Соціальна педагогіка. Практична психологія» (1999-2004); аспірантура при ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», кандидатська дисертація «Динаміка міжособистісної перцепції старшокласників» ( захищена в 2008 р.).

Педагогічна робота.

Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (з 2005) на посадах викладача та старшого викладача кафедри загальної та практичної психології. З 2011 року – по сьогоднішній день доцент кафедри практичної психології».

Лекційні курси Дудар О.В.

1. Групова психокорекція. 

2. Групова психотерапія. 

3. Експериментальна психологія та психодіагностика. 

4. Основи психологічного консультування. 

5. Практикум з групової психокорекції. 

6. Психодіагностика. 

7. Психотерапія.

Наукові публікації:

 

1. Дудар О.В. Групова психотерапія: навч.-метод. посіб. / О.В. Дудар. – Переяслав-Хмельницький: ФОП О.М. Лукашевич, 2013. – 168 с.

 

Понад 20 статей у фахових і зарубіжних виданнях.

 

Четвер, 28 травня 2015 18:03

Булах Ірина Сергіївна

Булах Ірина Сергіївна

доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Освіта, дисертація.

За фахом викладач дошкільної педагогіки та психології, методист з дошкільного виховання. Закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького в 1982 р. Кандидат психологічних наук з 1989 р., доцент - 1993 р. Доктор психологічних наук за спеціальністю педагогічна та вікова психологія - 2004 р., з 2005 р. професор кафедри психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Відмінник освіти України.

У 1987 р. вступила до аспірантури на кафедру психології Київського державного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, яку закінчила у 1989 р. Цього ж року І.С.Булах захистила кандидатську дисертацію «Динаміка взаємозв’язку мислительних операцій у дітей дошкільного віку» (педагогічна та вікова психологія).

 

Педагогічна робота.

 

Кар’єру науковця Ірина Сергіївна розпочала 1989 р. асистентом кафедри психології Київського державного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, а з 1992 р. призначена доцентом та впродовж 1997-2001 р.р. І.С.Булах була докторантом цієї ж кафедри. У 2004 р. захистила докторську дисертацію на тему «Психологічні основи особистісного зростання підлітків». Після захисту докторської дисертації Ірина Сергіївна продовжила роботу на посаді доцента кафедри психології НПУ імені М.П. Драгоманова. З 2004 року переведена на посаду професора цієї ж кафедри.

У 2007 р. Ірину Сергіївну запросили на посаду завідувача кафедри теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління НПУ імені М.П. Драгоманова, де працює по теперішній час.

Булах Ірина Сергіївна є головою спеціалізованої вченої ради Д.26.053.10 в НПУ імені М.П.Драгоманова, член спеціалізованої вченої ради К. 26.053.09 , член науко-методичної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з питань психолого-педагогічної та психолого-практичної підготовки.

 

Наукові публікації:

 

Серед основних праць треба назвати наступні:

1.     І.С. Булах (О.В.Скрипченко).Психологія особистості підлітка // Вікова і педагогічна психологія: Навч. посібн.  2-ге вид. – К.:Каравела, 2007. С.131-172, 1,70 д.а.

2.     І.С. Булах.Воля /Загальна психологія // Хрестоматія: Навч. посібник – К.: Каравела, 2007. С.338– 370, 1,3 д.а.

3.     І.С. Булах (О.В.Скрипченко). Психологія особистості підлітка // Вікова та педагогічна психологія. Навч. посібн. - К.: Каравела, 2008. С.151-198, 1,2 д.а.

4.     І.С. Булах.Програма курсу «Психологія соціальної адаптації підростаючої особистості» // Психологія: Комплекс типових навчальних програм. Навч. посібн. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. С.170-177, 0,29 д.а.

5.     І.С. Булах.Методика викладання психології // Навчальні програми з основних психологічних дисциплін: кредитно-модульна система у ВНЗ. Навч. посібн. - Рек. МОН України. - Переяслав-Хмельницький, 2009. С. 419-440, 0,8 д. а.

6.     І.С. Булах.Статус консультативної психології та її завдання в системі психологічних наук вищої школи // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 12. Психологічні науки. Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. - № 26(50).С. 28-32, 0,17 д.а.

7.     І.С. Булах (О.В.Скрипченко).Вольова активність особистості// Загальна психологія. / Підручник. Рек. МОН України. – К.: Каравела, 2009. С. 121-130, 0,38 д. а.

8.     І.С. Булах.Програма курсу «Психологія впливу» // Психологія: комплекс навч. програм з професійної та особистісно орієнтованої підготовки бакалаврів // Навч. посібник, К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. С. 139-155, 0,7 д.а.

9.     І.С. Булах.Історичний екскурс за логікою етапів становлення консультативної психології // Проблеми сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського НУ ім. Івана Огієнка, Ін-т психол. ім. Костюка НАПН України. Вип. 12. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. - С. 130-142, 0,5 д.а.

10.І.С. Булах (Алєксєєва Ю.А.). Моральне зростання підлітків: сучасні технології консультативної діяльності // Навч. посібн., 2-ге вид. - Рек. МОН України. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. С. 4-38, 1,42 д.а.

За період наукової діяльності опубліковано 132 праці, з яких біля 80-ти джерел спрямовані на ознайомлення молодих вчених і практичних працівників шкіл з особливостями удосконалення моральної самосвідомості молоді та засобами її особистісного зростання.

 

Нагороди

 

Диплом І ступеня за наукові досягнення (2003 р.);

Грамота академії педагогічних наук за плідну наукову працю (2004 р.);

Диплом ІІІ ступеня за наукові досягнення (2006 р.);

Відмінник освіти України (2006 р.);

Почесна відзнака, медаль імені Григорія Сковороди (2008 р.);

Орден святих Кирила та Мефодія за заслуги відродження духовності в Україні (2010 р.);

Медаль імені М.П. Драгоманова (2010 р.);

Медаль за наукові досягнення імені Г.С. Костюка (2010 р.);

 

 

Четвер, 28 травня 2015 18:02

Ткачук Таїсія Анатоліївна

Ткачук Таїсія Анатоліївна

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної  психології вищого навчального закладу  «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», автор понад 70 наукових робіт з проблем психології стресу та копінгу, психології спілкування та міжнаціональних комунікацій, вікової, педагогічної, політичної психології та інших проблем психолого-педагогічної науки. 

Освіта

У 1995 році з відзнакою закінчила Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і психологія».

2005 р. – вищою атестаційною комісією МОН України присуджено вчений ступінь кандидата психологічних наук.

2008 рік – атестаційною колегією МОН України присвоєно вчене звання доцента.

2012 – вищою атестаційною комісією МОН України присуджено вчений ступінь доктора психологічних наук.

 

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти:

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 12 років на посадах: старший викладач, доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін Житомирського інституту МАУП (2002 – 2006 рр.); доцент кафедри психології та педагогіки Національного університету імені М.П.Драгоманова (2006 – 2007 рр.); доцент, завідувач кафедри соціології, психології та педагогіки НУ ДПС України (2008 – 2010 рр.); доцент кафедри психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (2011 – 2012 рр.); доцент кафедри психології та педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (2012 – 2013 рр.); з  2013. по даний час – професор, завідувач кафедри практичної психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».  

 

Лекційні курси

«Психологія сім’ї»

«Психодіагностика та корекція девіантної поведінки» 

«Юридична психологія»

«Диференціальна психологія» 

«Психологія особистості в політичній сфері»

«Конфліктологія» 

«Психологія копінг-поведінки»

 

Наукові публікації

Ткачук Т.А. є автором 56 публікацій, з них 2 монографії, 1 підручник, 2 навчально-методичних посібника, понад 40 публікацій у фахових виданнях України.

1.Ткачук Т.А. Копінг-поведінка: стратегії та засоби реалізації.  Монографія Ірпінь: НУ Державної податкової служби України, 2011. – 286 с.

2.Ткачук Т.А., Корсун С.І. Психологія професійної діяльності працівника податкової міліції.  / Монографія. К.: Центр учбової літератури, 2013. –  193 с. 

3.Формування копінг-поведінки особистості. Тренінговийкомплекс. Навчальний посібник Коростень: Приватнепідприємство«Коростенська «Фірма «Друк», 2012. – 104 с.

4.Ткачук Т. Формування копінг-поведінки особистості. Тренінговийкомплекс розвитку стратегій протидії стресу: Навчальний посібник / Т. Ткачук – Коростень: Приватнепідприємство«Коростенська «Фірма «Друк», 2014. – 205 с.

5.Ткачук Т. Політична психологія: особистісний вимір. Навчальний посібник / Т. Ткачук – Коростень: Приватне підприємство «Коростенська «Фірма «Друк», 2015. – 233 с.

 

Нагороди

Нагороджена Почесною Грамотою Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (2014 р.).

 

Четвер, 28 травня 2015 17:21

Хто такий психолог

Психологія — наука вельми перспективна. Зараз фахівці цього профілю користуються попитом, а надалі вони будуть потрібні ще більше. Час не стоїть на місці, ритм життя прискорюється з кожним роком, це серйозно впливає на психічний стан людини. Щоб впоратися зі стресами, депресивними станами необхідна допомога психолога. Тому є резон навчатися саме психології. У школах, лікарнях, кризових центрах такі фахівці потрібні, як повітря.

Професія психолог з'явилася в нашому суспільстві порівняно недавно. Через це існує безліч помилкових та невірних відомостей щодо методів і змісту науки психології. Деякі люди навіть плутають такі схожі за звучанням, але різні за значенням професії, як психіатр, психотерапевт  та психолог.

Відразу слід сказати, що психіатр та психотерапевт – фахівці, які здобували знання в медичних навчальних закладах,  а психолог  лікарем не є. Психолог не лікує, в прямому сенсі цього слова, а допомагає людині знайти гармонію, як із самим собою, так і оточуючими людьми.

Психолог - це фахівець, який займається вивченням душевного життя та законів корекції поведінки людини, використовує ці знання для надання допомоги людям та оптимізації їх діяльності.

Становлення психології  як науки було бурхливим та неоднозначним. Вона з’явилась з глибин астрономії, філософії, різних окультних вчень.

Першими представниками «цілителів душ» можна назвати знахарів, чаклунів, шаманів. Позитивний ефект від їх «лікування» з’являвся, більшою мірою, в результаті навіювання, ніж завдяки застосуванню лікарських засобів.

І тільки в XVIII столітті були зроблені перші спроби розвінчати забобони та науково обгрунтувати їх вплив на людину. Офіційна дата виникнення психології як науки – 1879 р. – відкриття першої психологічної лабораторії в Лейпцігу В. Вундтом. Пізніше відкриваються аналогічні лабораторії та школи в інших країнах, розвиваються різні напрямки, наприклад: біхевіоризм, психоаналіз, гуманістична психологія і т.д. На сьогоднішній день  знання та досвід психології використовуються в життєвій та професійній сферах: у сім'ї, спілкуванні, освіті, медицині, мистецтві, політиці, економіці, виробництві.

 

Основні види діяльності психолога:

Психологічна діагностика - це вивчення за допомогою різних методик індивідуальних особливостей психіки людини.

Консультування - довірливе спілкування між психологом та клієнтом, спрямоване на більш повну реалізацію його здібностей і пошук способів вирішення  проблем.

Психологічний тренінг - це активне навчання спілкуванню, способам емоційної саморегуляції, вирішенню проблем та особистісному зростанню. Такі групові заняття включають різні психологічні ігри та вправи, що чергуються з обговоренням того, який досвід вони дають учасникам.

Деякі психологи суміщають всі ці види роботи, однак частіше все ж спеціалізуються на чомусь одному. Багато хто знаходить себе і в інших видах діяльності, пов'язаних з психологією: наприклад, займаються її викладанням або науковими дослідженнями, реалізують знання з психології в таких видах роботи як менеджер по роботі з персоналом в різних організаціях, фахівець відділу кадрів, менеджер з продажів, pr-менеджер тощо.

 

Особисті якості:

Образ психолога у багатьох людей склався завдяки західним фільмам, він вселяє безмежну довіру та виглядає наступним чином – це доброзичливий фахівець, що співчутливо розпитує клієнта, який лежить на кушетці, про його проблеми. Багато людей вірять у всесильність психолога, думають, що він допоможе вирішити всі їх проблеми. З цієї ж причини, деякі школярі обирають собі майбутню професію, сподіваючись налагодити, насамперед, власне життя, забуваючи, що психологія - НЕ містична наука.

Психолог не може дати стовідсотковий універсальний рецепт для позбавлення від усіх бід. Разом із людиною, якій потрібна допомога, він шукає шляхи подолання труднощів, допомагає знайти внутрішні ресурси організму. Адже більшість невдач, як в особистому, так і в професійному житті трапляються не через те, що всі навколо погані. Проблема сидить в людині, в  поглядах на стан речей, в світогляді, можливо, в її дитинстві. 

Психолог дає можливість людині поглянути на життя в цілому і на саму проблему зокрема трішки під іншим кутом, підштовхує до думки, що все, що з нами відбувається - справа наших рук , і для того щоб змінити світ, потрібно мінятися самому.

Безсумнівно, надання психологічної допомоги,  потребує наявності у  психолога  низки особистісних та професійних якостей. 

Насамперед, він повинен бути добрим і небайдужим до інших людей. Важливим є  вміння уважно слухати та чути співрозмовника. Психологу знадобляться такі якості як логіка, кмітливість, уміння аналізувати та робити висновки. Однак він повинен вміти абстрагуватися від чужих проблем, не пропускати їх крізь себе, не приймати близько до серця та не плутати професійне співчуття зі співчуттям людським. Тобто, він повинен володіти стресостійкістю.

 

Освіта (що потрібно знати?):

Професія передбачає  наявність вищої освіти. Отримати її можна в багатьох державних та приватних вищих навчальних закладах. Проте, щоб працювати на високому професійному рівні та користуватись попитом на ринку праці, вищої освіти недостатньо, необхідно регулярно проходити додаткові курси підвищення кваліфікації, розширювати свій кругозір та займатись саморозвитком.

 

Місце роботи та кар'єра:

Психолог може працювати як в спеціалізованих центрах, що надають відповідні послуги, так і в штаті підприємств та організацій іншого профілю (шкільний психолог, клінічний психолог, фахівець з психології праці на виробництві  та ін.). Деякі психологи не мають постійного місця роботи, а займаються приватною практикою або виконують будь-які разові замовлення. До того ж  психолог в наш час тримає руку на пульсі будь-якого серйозного бізнесу. Він радить власникам і директорам як поводитися на важливих зустрічах, як переконувати співрозмовників у своїй правоті.

Можливості кар'єрного росту, якщо говорити вузько про професію психолога, в основному зводяться до професійного вдосконалення, що дозволяє стати досить високооплачуваним фахівцем. Можна створити власний бізнес, спрямований на надання психологічних послуг.

 

Четвер, 28 травня 2015 17:20

Календар подій

02 березня 2015 року

СКАЙП-КОНФЕРЕНЦІЯ-ТРЕНІНГ

«Психологічні особливості роботи з дітьми, що пережили втрату».

02 березня 2015 року студенти та викладачі кафедри практичної психології педагогічного факультету відвідали тренінг-телеміст для психологів Львів - Нью-Йорк - Київ «Психологічні особливості роботи з дітьми, що пережили втрату» за участю дитячого психотерапевта Мадлен Розенблюм, ініційований психологічною службою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди». На тренінгу розглядались такі питання: як дитина розуміє смерть близької людини; що вона на емоційному рівні переживає під час горювання; якою має бути психологічна допомога на кожному етапі; психотерапія ускладненого дитячого горювання. Отримана на тренінгу інформація є надзвичайно актуальною, особливо на сьогоднішній день, адже через воєнні дії, що проходять на сході України, гинуть тисячі людей і, як наслідок, кількість родин, що переживають втрату невпинно збільшується, тому надзвичайно важливо знати  як їм допомогти полегшити біль, попередити розвиток негативних явищ.

20-22 листопада 2014 року

IX Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору» (м. Київ)

Студенти та викладачі кафедри практичної психології Педагогічного факультету взяли участь у IX Міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору» (м. Київ). На конференції розглядалися такі актуальні питання, як інтеграція у Європейський освітній простір, Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі, управління якістю освіти, новітні засоби навчання тощо.  До програми був включений тренінг-марафон «Навчання – Якість – Моніторинг», який складався із 36 майстер-класів. Особливої уваги з нашого боку було приділено майстер-класам, які присвячувалися психологічній допомозі постраждалим в зоні АТО. 

 

20 листопада 2014 року

Пленарне засідання психологічного конгресу на базі Національної Академії наук України

Викладачі нашої кафедри побували на цьому засіданні. Варто зазначити, що серед  низки важливих доповідачів виступав підполковник Національної гвардії України Чижевський Сергій Олександрович з доповіддю «Практичні напрямки психологічного супроводу боєготовності підрозділів АТО». Виступ Чижевського С.О. містив ґрунтовне узагальнення роботи практичних психологів із бійцями підрозділів АТО.

Результатом встановлених зв’язків із вищезгаданим підполковником Національної гвардії України стало запрошення волонтерів  на тренінг для практичних психологів, які працюють з бійцями, які повернулися із зони АТО.

Про продуктивність такої взаємодії свідчить пропозиція Чижевського С.О. укласти договір про співпрацю між ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та відповідним підрозділом Національної гвардії України щодо спільної злагодженої психологічної підтримки та супроводу бійців, які повернулися із зони бойових дій.

 

17 листопада 2014 року 

Методичний семінар «Гостра реакція на стрес та посттравматичний стресовий розлад. Діагностика та перша психологічна допомога»

У ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відбувся   методичний семінар «Гостра реакція на стрес та посттравматичний стресовий розлад. Діагностика та перша психологічна допомога» за участі Карачевського Андрія Борисовича, лікаря-психіатра, нарколога, кандидата медичних наук, доцента кафедри дитячої соціальної та судової психіатрії НМАПО ім. П.Л. Шупика, заступника голови ГО «Українська асоціація фахівців подолання наслідків психотравмуючих подій». Кафедра практичної психології Педагогічного факультету взяла участь в організації цього заходу. Наші викладачі та студенти  прослухали базовий курс щодо практичних навичок допомоги при гострій реакції на травматичну подію, дізнались про основи психотравматології та посттравматичний стресовий розлад, особливості роботи з військовими та залучення їх до одержання психологічної допомоги, вивчили основні аспекти самозахисту від психотравмуючих факторів.

 

14 листопада 2014 року

Семінар «Психологія поранених. Терапевтична робота з пораненими»

 Студенти та викладачі кафедри Практичної психології Педагогічного факультету взяли участь у семінарі «Психологія поранених. Терапевтична робота з пораненими» за участі Людмили Полякової та Катерини Пронози, який проходив на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». На цьому семінарі  ми поглибили знання щодо проведення психоконсультування із воїнами, які повернулись із зони АТО, та ознайомились із принципами надання першої психологічної допомоги цій категорії людей.

 

25 жовтня 2014 року

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи» на тему «Медико-психологічна допомога в кризових ситуаціях»

 Студенти та викладачі кафедри Практичної психології Педагогічного факультету відвідали ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи» на тему «Медико-психологічна допомога в кризових ситуаціях», що відбулася у Національному медичному університеті  імені О.О.Богомольця.

На конференції ми мали можливість поспілкуватись у професійному колі та обмінятись досвідом, дізнатись  про нові  методи кризової медико-психологічної допомоги в умовах надскладної соціально-політичної ситуації та про світові тенденції розвитку медико-психологічної та психотерапевтичної практики, поглибили знання щодо можливих форм роботи із військовими, що проходять службу в зоні АТО. 

 

22 жовтня 2014 року 

Всеукраїнський парад психолого-педагогічних арттехнологій «Артпланета»

Викладачі кафедри практичної психології Педагогічного факультету та наші студенти взяли участь у Всеукраїнському параді психолого-педагогічних арттехнологій «Артпланета», який проходив у  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Відвідавши низку майстер-класів, дізнались про різні арттерапевтичні методики, ефективні в роботі із військовими, що повернулися із зони АТО та про особливості їх застосування. 

 

17 лютого 2015 року

 

Семінар «Перша медична допомога в екстремальних умовах»

 

17 лютого 2015 року викладачі кафедри практичної психології педагогічного факультету відвідали семінар «Перша медична допомога в екстремальних умовах» ініційований кафедрою медико-біологічних дисциплін і валеології та медичного пункту ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Програма семінару передбачала вивчення основних принципів надання невідкладної медичної допомоги в зоні бойових дій, способів транспортування поранених, методів серцево-легеневої реанімації, зупинки артеріальної кровотечі, накладання джгута тощо. Ми отримали багато актуальної та корисної інформації щодо першої медичної долікарської допомоги в екстремальних умовах, яка може корисною і у повсякденному житті.

Ткачук Таїсія Анатолівна – завідувач кафедрою практичної психології, доктор психологічних наук, професор.

Булах Ірина Сергіївна – доктор психологічних наук,професор кафедри практичної психології.

Макаренко Олександр Миколайович – доктор медичних наук,професор кафедри практичної психології.

Дудар Олена Василівна – кандидат психологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедрою практичної психології.

Бочаріна Наталія Олексіївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології.

Бєлякова Світлана Миколаївна –кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології.

Федосєєва Ірина Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології.

Вінс Вікторія Анатолівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології.

Іващенко Альона Ігорівна – викладач кафедри практичної психології.

Четвер, 28 травня 2015 14:41

Кафедра практичної психології

 

 КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Соціальні та економічні зміни в нашому суспільстві суттєво впливають  на «десятку» найпопулярніших професій молоді, але стабільне місце в ній займає спеціальність Практичний психолог.

Кафедра практичної психології Педагогічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» є динамічною структурою, яка стрімко розвивається, здійснює спеціальну та професійну підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Практична психологія». 

Місія кафедри - підготовка високопрофесійних, компетентних фахівців з психології та ефективна реалізація інновацій в освіті.

Стратегічне бачення - становлення та розвиток нових спеціалізацій, що відповідають сучасним вимогам суспільства, а також розвиток кафедри практичної психології університету інноваційного типу.

 Наша мета:

• міждисциплінарна інтеграція процесу навчання, злиття теоретичної та практичної підготовки;

• підвищення конкурентоспроможності спеціальності Практична психологія на ринку послуг;

• підвищення популярності та доступності професії практичного психолога в регіоні;

• розширення науково-методичної бази, що включає в себе розробку та апробацію програм та інструментарію, які забезпечують практично-прикладний напрям підготовки.

Цінності - професіоналізм, якість, динамічність, гуманістичність, толерантність, креативність.

Кафедра проводить наукову і практичну роботу в галузі психології та здійснює розробку інноваційних технологій для вирішення широкого спектру проблем щодо психологічного забезпечення розвитку особистості, формування  технологій мовної підготовки, подолання комунікативних бар'єрів, дослідження поведінки особистості в експериментальній ситуації, проведення психологічних експертиз в різних областях, розвитку психологічної служби, психологічного консультування та психотерапії.

 

АБІТУРІЄНТАМ

           Вступ-2015

• Умови прийому МОН України до вищих навчальних закладів України в 2015 році

• Правила прийому до ЗНУ у 2015 році

• Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

• Наказ №127

 

Шановні абітурієнти!

Вартість навчання за спеціальністю «Практична психологія» у 2014 році складає:

Денна контрактна форма – 8 500 грн.

Заочна контрактна форма – 5 900 грн.

Всю необхідну інформацію щодо вступної кампанії 2015 року в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» ви можете отримати, звернувшись за телефонами:

(04567) 5-36-90 – деканат Педагогічного факультету;

(04567) 5-66-96 – приймальна комісія

Наша адреса: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30

 

 

 

 

Четвер, 28 травня 2015 14:19

Про факультет

 Декан педагогічного факультету

кандидат педагогічних наук, професор

ІГНАТЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

 

 

 

Факультет готує фахівців за

освітньо-кваліфікаційними рівнями:

«бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Факультет створено 28 серпня 1986 року.

Терміни навчання для студентів денної форми на базі загальноосвітньої школи для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» — 5 (6) років, «спеціаліст» ― 5 років, «бакалавр» — 4 роки. Для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» термін навчання для студентів денної форми, що мають базову освіту з відповідної спеціальності, скорочується до двох років.

Навчальний процес на факультеті забезпечують 18 кафедр, до складу яких входить 80% викладачів із науковими ступенями та вченими званнями. У розпорядженні студентів факультету є десять навчально-методичних кабінетів, комп’ютерні класи, лабораторія педагогічних технологій початкової освіти, лабораторія образотворчого мистецтва і дизайну, школа-лабораторія. До їхніх послуг ― відділ комп’ютерних та інформаційних технологій, Інтернет-кафе, бібліотека з достатньою навчально-науковою та методичною літературою, великим переліком періодичних видань, обладнана сучасною комп’ютерною технікою, що забезпечує доступ до електронних каталогів. Підготовка спеціалістів здійснюється на високому теоретичному та методичному рівні з використанням інноваційних технологій навчання. Запроваджено кредитно-модульну систему навчання. Розробляється науково-методичне забезпечення для впровадження дистанційної форми навчання. Впроваджено модульне середовище, що сприяє організації й моніторингу самостійної роботи студентів

Факультет підтримує наукові зв’язки з лабораторією початкової освіти Інституту педагогіки АПН України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти. Налагоджено співпрацю з Національним історико-етнографічним заповідником «Переяслав».

Наукова робота професорсько–викладацького складу, магістрантів та студентів висвітлюється в збірнику наукових праць «Школа першого ступеня: теорія і практика», затвердженого ВАК України, заснованого на факультеті в 2001році.

Студенти факультету є учасниками обласних, регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій, переможцями олімпіад та дипломантами конкурсів творчих самодіяльних колективів у різних номінаціях, художніх виставок у галереї «НЕФ» Києво-Печерської лаври, президії АПН України, Інституті педагогіки АПН України та ін.

Випускники факультету продовжують навчання в аспірантурі при ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

Студентське самоврядування на факультеті реалізується через департамент, профбюро та студраду гуртожитку. Студенти проживають в обладнаних гуртожитках готельного типу, що перебувають під позавідомчою охороною. Для них створено необхідну інфраструктуру. До їхніх послуг дискоклуб «Атлантика».

Наші студенти є лауреатами Міжнародного музичного фестивалю імені Машкіна, дипломантами Міжнародного музичного фестивалю, дипломантами ІІ Всеукраїнського огляду народної та аматорської творчості, учасниками заключного концерту «Великодні дзвони Київщини», дипломантами І Міжнародного конкурсу молодих виконавців «Кримська весна», лауреатами Х Міжнародного фестивалю «Звенят цимбалы и гармонь» та ін.

Педагогічний факультет співпрацює з ТОВ «Колізей». Студенти нашого факультету є учасниками студентських програм міжнародного культурного обміну, освітніх програм за кордоном, проходять практику і одержують другу вищу освіту в Європі. Так упроваджуються програми: Au Pair, Work and Travel, Internship. Дистанційно навчаючись у Варшавській фінансовій академії за спеціальностями «Журналістика та суспільна комунікація», «Фінанси та облік», «Міжнародні відносини» студенти паралельно одержують диплом європейського зразка. The Swiss Business School (SBS) for Hotel and Tourism Management Education in Greece дає можливість студентам отримати Swiss Diploma of SBS College.

Використовуючи ISIC (міжнародний студентський квиток) студенти урізноманітнюють свій відпочинок, мають велику кількість пільг та знижок.

На факультеті створено літературну студію «Журавлик», працює студентський академічний хор, народний аматорський ансамбль «Троїсті музики», ансамбль сучасного народного танцю, школа графіки й дизайну, художня майстерня.

Педагогічний факультет університету, який засновано в регіоні, багатому на загальнокультурні та етнопедагогічні традиції, історичні пам’ятки культури, впроваджує та пропагує національну культуру українського народу. Традиційними стали виставки творчого доробку студентів факультету.

Ми готуємо фахівців із таких спеціальностей

 

Денна контрактна

(вартість навчання

у 2014 році (грн.))

Заочна контрактна

(вартість навчання

у 2014 році (грн.))

Початкова освіта(спеціалізації: англійська мова, практична психологія, основи інформатики, фізичне виховання)

8100

5250

Практична психологія

8500

5900

Музичне мистецтво(спеціалізація: соціальна педагогіка)

7150

4800

Образотворче мистецтво(спеціалізації: основи дизайну, моделювання одягу)

7150

4800

 

 

 

 

ЗАПРОШУЄМО ВСТУПАТИ НА ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Наша адреса: 08401

м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30,

тел. (04567) 5-36-90 – деканат

тел. (04567) 5-66-96 – приймальна комісія

ПочатокПопередня567891011121314НаступнаКінець
Сторінка 14 із 14