^Нагору

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Купить авторегистраторы и видеорегистраторы можно на nachodki.ru
Friday, 23 October 2015 13:09

ФОРОСТЮК Тетяна Вікторівна

Written by 

ФОРОСТЮК Тетяна Вікторівна

  кандидат педагогічних наук, доцент

Н. 17.05.1970 р. в м. Переяславі-Хмельницькому Київської області.

У 1990 р.  закінчила Білоцерківське педагогічне училище.

У 1995 р.–  Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут                      ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю «Українська мова і література».

Педагогічну діяльність розпочала в 1990 р. в Білоцерківській середній школі № 13.

З 1995 р. - асистент кафедри теорії та методики мов Переяслав-Хмельницького      ДПУ ім. Г.С.Сковороди.

З 1995р. по 1999р. – навчання в аспірантурі.

З 1996 р. –  викладач кафедри теорії та методики мов.

З 2001р. –  доцент кафедри теорії та методики мов Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди.

У2001 р.  захистила кандидатську дисертацію на тему: «Активізація пізнавальної         діяльності учнів 5-6 класів у процесі вивчення лексики й фразеології української мови». Рішенням спеціалізованої вченої ради Національного педагогічного університету імені       М. П. Драгоманова їй присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук  зі спеціальності 13.00.02.- теорія і методика навчання української мови. 

У 2005р. присвоєно вчене звання доцента.

Виконує обов’язки заступника декана з наукової роботи.

 Є членом науково-методичної ради.

Педагогічний стаж - 25 років.

 

1. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках мови - найактуальніша проблема сучасної школи // Придніпровський науковий вісник. - Дніпропетровськ. - 1998,- №70 (137). - С. 99-103.

2. Урізноманітнюємо форми занять // Дивослово. - 2000. - №10. - С. 35-38.

3. Вплив творчості учителя на формування пізнавальної активності учнів на уроках української мови // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики: 36. наук. пр. Випуск 4. - К.: НПУ, 2000. - С. 279-283.

4. Шлях до гуманізації освіти - через інтерес до мови та навчання // Гуманізація навчально-виховного процесу. Наук.-метод. зб. - Випуск 8 / За заг. ред. Легень¬кого Г.І., Сипченка В.І. - Слов’янськ, 2000 - С. 71-75.

5. Проблема формування пізнавальної активності школярів як об’єкт дидактичного аналізу // Школа першого ступеня: Теорія і практика: 36. наук. пр. - Випуск 1. - Переяслав-Хмельницький, 2001. - С. 45-56.

6. Особистість учителя як зовнішній стимул пізнавальної діяльності учнів // Школа першого ступеня: Теорія і практика: 36. наук. пр. - Випуск 3. - Переяслав-Хмель-ницький, 2002. - С. 186-197.

7. Каліграфія. Методичні рекомендації. // Переяслав-Хмельницький, 2005. - 32 с.

8. Лінгво-методичні основи вивчення фразеології в школі // Наука і сучасність: 36. наук. пр. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. - Т. 45. - С. 117-123.

9. Українське ділове мовлення: Методичні рекомендації. - Переяслав-Хмельни¬цький, 2005. - 48 с.

 

Read 1067 times