^Нагору

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Авто и видеорегистраторы продаются здесь
Friday, 29 May 2015 12:43

Ткаченко Олена Миколаївна

Written by 
 

                                   Освіта      
Переяслав-Хмельницька ЗОШ № 4 (1980-1990), Переяслав-Хмельницька дитяча музична школа (1981-1988), Переяслав-Хмельницький ДПІ ім. Г. С. Сковороди, педагогічний факультет,  спеціальність „Вчитель початкових класів і музики” (1991-1996), аспірантура Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Г. С. Сковороди, денна форма навчання за спеціальністю 13.00.01 – Загальна педагогіка, історія педагогіки (2003-2006). Тема дисертаційного дослідження «Мистецька освіта в колегіумах Лівобережної України (XVIII – початок XIX ст.)», науковий керівник – Отич О. М., доктор педагогічний наук, професор, в. о. директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

                                             Педагогічна робота
З 1989 року розпочала трудову діяльність на посадах музичного керівника в д/з № 9 „Сонечко” та д/з № 12  міста Переяслава-Хмельницького, а з 1990 по 1991 рр. працювала лаборантом кафедри педагогіки і психології Переяслав-Хмельницького філіалу КДПІ ім. О. М. Горького.
Викладала на кафедрі музики Переяслав-Хмельницького ДПІ ім. Г. С. Сковороди на посадах асистента (1996-1998), викладача (1998-2010) індивідуальні заняття з «Постановки голосу», «Основного музичного інструменту» та «Додаткового музичного інструменту» (фортепіано); старшого викладача кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2010 – по сьогоднішній день). Розробила робочу програму спецкурсу «Суміжні види мистецтва» та навчальної дисципліни «Методика викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» у ЗНЗ»

З 1994 року заміжня. Виховує сина 1998 року народження.

Старший викладач  кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Народилася  у місті Переяславі-Хмельницькому  Київської області (Україна) 4 квітня   1973 року.

    

 

 

 

Наукові публікації
Опубліковано 20 наукових праць, у тому числі 11 одноосібних статей, надрукованих у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 – у зарубіжному науковому електронному виданні та 8 – у збірниках матеріалів конференцій.
1. Ткаченко О. М. Використання українського музичного фольклору в організації дозвілля школярів // Збірник наукових праць „ Педагогічний процес: теорія і практика”. – Вип. 2. – К., 2003. – С. 197 – 204.
2. Ткаченко О. М. Педагогічна функція музичного фольклору // Збірник наукових праць „Професійно-художня освіта України”. – Вип. 2. – Київ-Черкаси, 2003. – С. 226 – 231.
3. Ткаченко О. М. Модернізація художньо-педагогічної освіти на Лівобережній Україні: історія та сучасність // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти” – Полтава, 2005. – 102 с. (С. 46 - 49)
4. Ткаченко О. М. Розвиток музичної освіти на Лівобережній Україні в контексті національно-культурного відродження ХVI – XVIII ст. // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2005. – № 2. – 157 с. (С. 116 – 119).
     5. Ткаченко О. М. Становлення і розвиток шкільного театру в колегіумах Лівобережної України ХVІІ – ХVІІІ ст. // Вісник книжкової палати. – № 3. - 2006. –  52 с. (С. 40 – 43).

           6. Ткаченко О. М. Мистецька освіта як об’єкт наукового дослідження. Збірник наукових праць ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції до 175-річчя Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти». – К., 2009. – . 
7. Ткаченко О. М. Підготовка майбутніх учителів музики до інтегрованого викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітніх школах. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 25. – 546 с. (С. 174-178).
8. Ткаченко О. М. Гігієна голосу у вокальній підготовці майбутніх фахівців музично-педагогічного профілю. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 27. – 529 с. (С. 298 – 303).
9. Ткаченко О. М. Києво-Печерська лавра – осередок розвитку мистецької освіти (друга пол. XVI – поч. XIX ст.) // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28. - Т. ІІ – 626 с. (С. 332-337) - 0,45 друк. арк.
10. Ткаченко О. М. Особливості охорони голосу у процесі вокальної підготовки майбутніх вчителів музики. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2013.– Вип. 30. – 708с.(С.268-272). 
11. Ткаченко О. М. Музична освіта у Переяславському колегіумі. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку Київської області / ред.. рада вид.: В. Г. Кремінь (гол.) [та ін.] ; редкол. тому В. П. Коцур (гол.) [та ін.] ; НАПН України ; Асоціація ректорів пед.. ун-тів Європи ; Ін-т вищої освіти. – К. : Знання України, 2013. – 419, [1] с. – ISBN 978-966-316-333-8. –  (C. 73-79).
      12. Ткаченко Е.Н. Художественное образование в развитии личности: история и современность // Концепт. – 2014. –  № 02 (февраль). – АRT 14049. – 0,6 п.л. – URL: http://e-koncept.ru/2014/14049.htm.-Гос.рег.Эл № ФС 77-49965. - ISSN 2304-12X.    

                                          Нагороди
1. Грамоти Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за багаторічну творчу науково-педагогічну діяльність в системі освіти та вагомий особистий внесок у підготовці висококваліфікованих фахівців сучасної школи (2003 р., 2007 р., 2009 р., 2014 р.).
2. Подяка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за відродження високих духовних традицій вітчизняного вокального мистецтва, вміння приносити радість і насолоду людям виконанням вокально-хорових творів (2010 р.).
3. Диплом ЮНЕСКО за активну роботу в організаційному комітеті Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» (2013 р.).
4. Подяка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за підготовку лауреата Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» (2013 р.).

 

 

Read 1396 times