^Нагору

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Авто и видеорегистраторы продаются здесь

22 жовтня 2014 року 

Всеукраїнський парад психолого-педагогічних арттехнологій «Артпланета»

Викладачі кафедри практичної психології Педагогічного факультету та наші студенти взяли участь у Всеукраїнському параді психолого-педагогічних арттехнологій «Артпланета», який проходив у  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Відвідавши низку майстер-класів, дізнались про різні арттерапевтичні методики, ефективні в роботі із військовими, що повернулися із зони АТО та про особливості їх застосування. 

Четвер, 28 травня 2015 18:05

Іващенко Альона Ігорівна

Автор

Іващенко Альона Ігорівна

Викладач кафедри практичної психології, аспірант ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Освіта, дисертація.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», факультет педагогіки та психології, спеціальність «Психологія» (2005–2010); з 2014 року –аспірантура при ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», науковий керівник – доктор психологічних наук, професор Булах І.С.

Педагогічна робота.

З 2013 року займає посаду  викладача психологічних дисциплін на кафедрі практичної психології педагогічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

 

Наукові публікації:

1. Герасимова А. І. Вплив стресу на психоемоційний стан підлітків-неформалів в умовах судово-слідчого процесу/ А. І. Герасимова //Матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку»: збірник наукових праць (Переяслав-Хмельницький, 29-30 квітня 2010 р.). – Переяслав-Хмельницький,    2010 р. – С. 160-164.

2. Герасимова А. І. Специфіка прояву навчального стресу старшокласників в загальноосвітній школі в період екзаменаційної сесії. / А. І. Герасимова // Архів психіатрії. – 2010. – Т. 16. – № 2. – С. 103 -106.

3. Герасимова А. І. Проблема формування професійної мотивації студентів під час навчання у вищому навчальному закладі. / А. І. Герасимова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: зб. наук. праць.. – 2014. 

Четвер, 28 травня 2015 18:05

Федосєєва Ірина Володимирівна

Автор

Федосєєва Ірина Володимирівна

Кандидат психологічних наук; доцент кафедри практичної психології, заступник завідувача кафедри практичної психології з наукової роботи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди».

Освіта, дисертації

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, факультет Педагогіки і психології, спеціальність «Психологія. Соціальна педагогіка» (1998 – 2003). Спеціаліст з кваліфікацією «Практичний психолог в закладах освіти, соціальний педагог, викладач психолого-педагогічних дисциплін у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації». Аспірантура КНУ імені Тараса Шевченка, науковий керівник – доктор психологічних наук, професор А.Б. Коваленко (2006-2010). Кандидатська дисертація за спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи на тему: «Соціально-психологічні чинники формування толерантності підлітків у сім’ї» успішно захищена в 2011 році.

Педагогічна робота. 

Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2003-2011) на посаді викладача кафедри загальної та практичної психології, кафедри психології; курси – «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Основи психологічних досліджень», «Експериментальна психологія», «Психотренінг спілкування», «Практикум з психології», «Девіантологія» та інші. З 2011 по 2013 рік – старший викладач кафедри психології.

З 2013 року по сьогоднішній день доцент кафедри практичної психології; на посаді заступника завідувача кафедрою практичної психології з наукової роботи; курси – «Загальна та порівняльна психологія», «Експериментальна психологія», «Основи психологічних досліджень», «Психотренінг спілкування», «Практикум з психології», «Реабілітаційна діяльність практичного психолога», «Психологія життєвих криз» та інші.

 

Лекційні курси Федосєєвої І.В.

1. Загальна та порівняльна психологія.

2. Експериментальна психологія.

3. Основи психологічних досліджень.

4. Психотренінг спілкування.

5. Реабілітаційна діяльність практичного психолога.

6. Психологія життєвих криз.

7. Психологія впливу.

8. Організаційна психологія.

9. Психічна саморегуляція.

10. Арттерапія.

 

Наукові публікації Федосєєвої І.В.

1. Психологія працевлаштування (Хрестоматія до навчального курсу) / Упоряд.: О.М. Макаренко, М.О. Голубєва, І.В. Федосєєва. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – 123 с.

2. Програма курсу «Практикум із психології» : навч. посібн. // Збірник навчальних програм з основних психологічних дисциплін: кредитно-модульна система у вищому педагогічному навчальному закладі: Навчальний посібник. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – 444 с. – С. 112-138.

3. Програма курсу «Корекція і профілактика девіантної поведінки» : навч. посібн. // Збірник навчальних програм з основних психологічних дисциплін: кредитно-модульна система у вищому педагогічному навчальному закладі: Навчальний посібник. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – 444 с. – С. 168-178.

4. Федосєєва І.В. Програма «Практикуму з психології» : навч.-метод. посібн. / І.В. Федосєєва. – Переяслав-Хмельницький : «Видавництво КСВ», 2012. – 66 с.

5. Федосєєва І.В. Психотренінг спілкування : навч. посібн. / І.В. Федосєєва. – Переяслав-Хмельницький : «Видавництво КСВ», 2013. – 108 с.

6. Федосєєва І.В. Девіантна поведінка особистості : навч. посібн. / І.В. Федосєєва. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2013. – 140 с.

7. Коваленко А.Б., Федосєєва І.В. Психологія розвитку толерантності підлітка : монографія / А.Б. Коваленко, І.В. Федосєєва. – Переяслав-Хмельницький : ПП «СКД», 2014. – 330 с.

 

Автор понад 30 статей у фахових і зарубіжних виданнях з проблем комунікацій, теорії та практики формування толерантності особистості в сучасних соціокультурних умовах.

 

Четвер, 28 травня 2015 18:04

Бєлякова Світлана Миколаївна

Автор

Бєлякова Світлана Миколаївна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології  

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

 

Освіта, дисертації

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди, «Дошкільне виховання», викладач дошкільної педагогіки і психології 1991-1995.

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди, друга вища освіта за напрямом підготовки «Психологія» бакалавр психології 2008-2010.

Кандидатська дисертація «Соціально-психологічні детермінанти особистісного розвитку близнюків у період дорослішання» (2011), захищена у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Г.О.Хомич.

 

Педагогічна робота. 

Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2003–2005, 2009-2012) на посадах викладача, старшого викладача кафедри психології; курси - «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Вступ до спеціальності», «Практична діяльність психолога в закладах освіти», «Основи психокорекції».

Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2013 – по сьогоднішній день) на посаді доцента кафедри практичної психології; курси – «Дефектологія», «Основи профорієнтаційної роботи психолога», «Психологія мас».

 

Лекційні курси Бєлякової С.М.

1. Практична діяльність психолога в закладах освіти

2. Соціальна психологія

3. Основи психокорекції

4. Вікова психологія

5. Педагогічна психологія

6. Основи дефектології

7. Методика викладання психології

8. Методичні та теоретичні проблеми психології

9. Сучасні теорії глибинної психології

10. Сучасні технології викладання психології

11. Основи профорієнтаційної роботи психолога

12. Психологія мас.

 

Наукові публікації

 

1. Бєлякова С.М. Психологічні засоби попередження та подолання негативних наслідків близнюкової ситуації / С.М. Бєлякова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький : ФОП Кузьмічова Т.Б., 2011. – Вип. 20. 592 с. 

2. Бєлякова С.М. З історії дослідження близнюків: зарубіжний та вітчизняний досвід / С.М. Бєлякова // Актуальні проблеми психології. – зб. наукових праць / Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України; За ред. С.Д. Максименка. Вид-во «Фенікс» Т. Х., Вип. 20. – С. 31 – 42., 2011. 

3. Бєлякова С.М. Психологічні основи оптимізації особистісного розвитку близнюків періоду дорослішання / С.М. Бєлякова // Психолінгвістика: [зб. наук. праць «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький : Вид-во «Сузір’я» 2011. – Вип. 9. 13 - 20 с. 

4. Бєлякова С.М. Психологічні особливості консультування батьків та вчителів щодо особистісного розвитку близнюків періоду дорослішання / С.М. Бєлякова // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – Випуск №10 : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 280с. 

5. Бєлякова С.М. Сутність феномена «близнюкова ситуація» / С.М. Бєлякова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький : ФОП О.М. Лукашевич 2012.

6. Бєлякова С.М. Психологічний розвиток близнюків в умовах близнюкової ситуації / С.М. Бєлякова // Психолінгвістика : [зб. наук. Праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»] : ФОП О.М. Лукашевич – Вип.12. – 304 с. 2013. 

7. Бєлякова С.М. Особливості корекції поведінки близнюків у період дорослішання / С.М. Бєлякова // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія»: [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»] : ФОП О.М. Лукашевич – Вип.28. Том ІІ – 427 с. 2013.

8. Бєлякова С.М. Особливості дослідження близнюків / С.М. Бєлякова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький : ФОП О.М. Лукашевич 2014. 

9. Бєлякова С.М. Психологічні особливості виникнення дефектів мовлення у близнюків та їх профілактика / С.М. Бєлякова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький : ФОП О.М. Лукашевич 2014.

10. Бєлякова С.М. Практична діяльність психолога в закладах освіти. Основи профорієнтаційної роботи психолога: навч.-метод. посіб. / С.М. Бєлякова. – Переяслав-Хмельницький : ФОП О.М. Лукашевич, 2014. – 116 с.

 

Є автором понад 20 статей у фахових виданнях.

 

Четвер, 28 травня 2015 18:04

Бочаріна Наталія Олексіївна

Автор

Бочаріна Наталія Олексіївна

Кандидат психологічних наук, доцент; 

доцент кафедри практичної психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Освіта, дисертація.

Переяслав-Хмельницький філіал Київського державного педагогічного інституту імені М.П. Драгоманова, філологічний факультет, спеціальність «Російська мова та література» (1988–1993); аспірантура при ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», науковий керівник – доктор психологічних наук, професор Н.Л.Коломінський (2003–2006), кандидатська дисертація «Психологічні особливості формування гуманістичної спрямованості майбутнього соціального педагога» ( захищена в 2012 р.).

Педагогічна робота.

Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2003-2010) на посадах викладача, старшого викладача кафедри загальної та практичної психології; курси – «Психологія особистості», «Історія психології», «Психологія творчості», «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Основи психологічних досліджень», «Психологія статі», «Психологія реклами та дизайну». З 2010 року по 2013 р. – старший викладач кафедри психології, з 2013 року – по сьогоднішній день доцент кафедри практичної психології; курси – «Історія психології», «Психологія особистості», «Антропологія», «Психологія творчості», «Психологія праці та підприємницької діяльності», « Вступ до спеціальності», «Психологічна служба в системі освіти».

Лекційні курси Бочаріної Н.О.

1. Психологія особистості.

2. Психологія творчості.

3. Психологія праці та підприємницької діяльності.

4. Психологія реклами та дизайну.

5. Етнопсихологія.

6. Вступ до спеціальності.

7. Історія психології.

8. Вікова психологія.

9. Основи психології статі.

10. Антропологія

11. Психологія іміджу і піару

12. Психологія спорту

13. Загальна психологія.

14. Педагогічна психологія.

15. Психологічна служба в закладах освіти.

 

Наукові публікації:

1. Бочаріна Н.О.  Психологія особистості / Н.О. Бочаріна // навчальний посібник. – Переяслав-Хмельницький: ФОП О.М. Лукашевич, 2014. – 226 с.

 

Понад 20 статей у фахових і зарубіжних виданнях з проблем методології, теорії та практики психічного розвитку особистості в сучасних соціокультурних умовах.

 

Четвер, 28 травня 2015 18:03

Дудар Олена Василівна

Автор

      Дудар Олена Василівна

Кандидат психологічних наук, доцент;

доцент кафедри практичної психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Освіта, дисертація.

Ніжинський державний педагогічний університет імені М. Гоголя, соціально-гуманітарний факультет, спеціальність «Соціальна педагогіка. Практична психологія» (1999-2004); аспірантура при ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», кандидатська дисертація «Динаміка міжособистісної перцепції старшокласників» ( захищена в 2008 р.).

Педагогічна робота.

Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (з 2005) на посадах викладача та старшого викладача кафедри загальної та практичної психології. З 2011 року – по сьогоднішній день доцент кафедри практичної психології».

Лекційні курси Дудар О.В.

1. Групова психокорекція. 

2. Групова психотерапія. 

3. Експериментальна психологія та психодіагностика. 

4. Основи психологічного консультування. 

5. Практикум з групової психокорекції. 

6. Психодіагностика. 

7. Психотерапія.

Наукові публікації:

 

1. Дудар О.В. Групова психотерапія: навч.-метод. посіб. / О.В. Дудар. – Переяслав-Хмельницький: ФОП О.М. Лукашевич, 2013. – 168 с.

 

Понад 20 статей у фахових і зарубіжних виданнях.

 

Четвер, 28 травня 2015 18:03

Булах Ірина Сергіївна

Автор

Булах Ірина Сергіївна

доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Освіта, дисертація.

За фахом викладач дошкільної педагогіки та психології, методист з дошкільного виховання. Закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького в 1982 р. Кандидат психологічних наук з 1989 р., доцент - 1993 р. Доктор психологічних наук за спеціальністю педагогічна та вікова психологія - 2004 р., з 2005 р. професор кафедри психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Відмінник освіти України.

У 1987 р. вступила до аспірантури на кафедру психології Київського державного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, яку закінчила у 1989 р. Цього ж року І.С.Булах захистила кандидатську дисертацію «Динаміка взаємозв’язку мислительних операцій у дітей дошкільного віку» (педагогічна та вікова психологія).

 

Педагогічна робота.

 

Кар’єру науковця Ірина Сергіївна розпочала 1989 р. асистентом кафедри психології Київського державного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, а з 1992 р. призначена доцентом та впродовж 1997-2001 р.р. І.С.Булах була докторантом цієї ж кафедри. У 2004 р. захистила докторську дисертацію на тему «Психологічні основи особистісного зростання підлітків». Після захисту докторської дисертації Ірина Сергіївна продовжила роботу на посаді доцента кафедри психології НПУ імені М.П. Драгоманова. З 2004 року переведена на посаду професора цієї ж кафедри.

У 2007 р. Ірину Сергіївну запросили на посаду завідувача кафедри теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління НПУ імені М.П. Драгоманова, де працює по теперішній час.

Булах Ірина Сергіївна є головою спеціалізованої вченої ради Д.26.053.10 в НПУ імені М.П.Драгоманова, член спеціалізованої вченої ради К. 26.053.09 , член науко-методичної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з питань психолого-педагогічної та психолого-практичної підготовки.

 

Наукові публікації:

 

Серед основних праць треба назвати наступні:

1.     І.С. Булах (О.В.Скрипченко).Психологія особистості підлітка // Вікова і педагогічна психологія: Навч. посібн.  2-ге вид. – К.:Каравела, 2007. С.131-172, 1,70 д.а.

2.     І.С. Булах.Воля /Загальна психологія // Хрестоматія: Навч. посібник – К.: Каравела, 2007. С.338– 370, 1,3 д.а.

3.     І.С. Булах (О.В.Скрипченко). Психологія особистості підлітка // Вікова та педагогічна психологія. Навч. посібн. - К.: Каравела, 2008. С.151-198, 1,2 д.а.

4.     І.С. Булах.Програма курсу «Психологія соціальної адаптації підростаючої особистості» // Психологія: Комплекс типових навчальних програм. Навч. посібн. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. С.170-177, 0,29 д.а.

5.     І.С. Булах.Методика викладання психології // Навчальні програми з основних психологічних дисциплін: кредитно-модульна система у ВНЗ. Навч. посібн. - Рек. МОН України. - Переяслав-Хмельницький, 2009. С. 419-440, 0,8 д. а.

6.     І.С. Булах.Статус консультативної психології та її завдання в системі психологічних наук вищої школи // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 12. Психологічні науки. Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. - № 26(50).С. 28-32, 0,17 д.а.

7.     І.С. Булах (О.В.Скрипченко).Вольова активність особистості// Загальна психологія. / Підручник. Рек. МОН України. – К.: Каравела, 2009. С. 121-130, 0,38 д. а.

8.     І.С. Булах.Програма курсу «Психологія впливу» // Психологія: комплекс навч. програм з професійної та особистісно орієнтованої підготовки бакалаврів // Навч. посібник, К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. С. 139-155, 0,7 д.а.

9.     І.С. Булах.Історичний екскурс за логікою етапів становлення консультативної психології // Проблеми сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського НУ ім. Івана Огієнка, Ін-т психол. ім. Костюка НАПН України. Вип. 12. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. - С. 130-142, 0,5 д.а.

10.І.С. Булах (Алєксєєва Ю.А.). Моральне зростання підлітків: сучасні технології консультативної діяльності // Навч. посібн., 2-ге вид. - Рек. МОН України. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. С. 4-38, 1,42 д.а.

За період наукової діяльності опубліковано 132 праці, з яких біля 80-ти джерел спрямовані на ознайомлення молодих вчених і практичних працівників шкіл з особливостями удосконалення моральної самосвідомості молоді та засобами її особистісного зростання.

 

Нагороди

 

Диплом І ступеня за наукові досягнення (2003 р.);

Грамота академії педагогічних наук за плідну наукову працю (2004 р.);

Диплом ІІІ ступеня за наукові досягнення (2006 р.);

Відмінник освіти України (2006 р.);

Почесна відзнака, медаль імені Григорія Сковороди (2008 р.);

Орден святих Кирила та Мефодія за заслуги відродження духовності в Україні (2010 р.);

Медаль імені М.П. Драгоманова (2010 р.);

Медаль за наукові досягнення імені Г.С. Костюка (2010 р.);

 

 

Четвер, 28 травня 2015 18:02 Автор

Ткачук Таїсія Анатоліївна

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної  психології вищого навчального закладу  «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», автор понад 70 наукових робіт з проблем психології стресу та копінгу, психології спілкування та міжнаціональних комунікацій, вікової, педагогічної, політичної психології та інших проблем психолого-педагогічної науки. 

Освіта

У 1995 році з відзнакою закінчила Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і психологія».

2005 р. – вищою атестаційною комісією МОН України присуджено вчений ступінь кандидата психологічних наук.

2008 рік – атестаційною колегією МОН України присвоєно вчене звання доцента.

2012 – вищою атестаційною комісією МОН України присуджено вчений ступінь доктора психологічних наук.

 

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти:

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 12 років на посадах: старший викладач, доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін Житомирського інституту МАУП (2002 – 2006 рр.); доцент кафедри психології та педагогіки Національного університету імені М.П.Драгоманова (2006 – 2007 рр.); доцент, завідувач кафедри соціології, психології та педагогіки НУ ДПС України (2008 – 2010 рр.); доцент кафедри психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (2011 – 2012 рр.); доцент кафедри психології та педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (2012 – 2013 рр.); з  2013. по даний час – професор, завідувач кафедри практичної психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».  

 

Лекційні курси

«Психологія сім’ї»

«Психодіагностика та корекція девіантної поведінки» 

«Юридична психологія»

«Диференціальна психологія» 

«Психологія особистості в політичній сфері»

«Конфліктологія» 

«Психологія копінг-поведінки»

 

Наукові публікації

Ткачук Т.А. є автором 56 публікацій, з них 2 монографії, 1 підручник, 2 навчально-методичних посібника, понад 40 публікацій у фахових виданнях України.

1.Ткачук Т.А. Копінг-поведінка: стратегії та засоби реалізації.  Монографія Ірпінь: НУ Державної податкової служби України, 2011. – 286 с.

2.Ткачук Т.А., Корсун С.І. Психологія професійної діяльності працівника податкової міліції.  / Монографія. К.: Центр учбової літератури, 2013. –  193 с. 

3.Формування копінг-поведінки особистості. Тренінговийкомплекс. Навчальний посібник Коростень: Приватнепідприємство«Коростенська «Фірма «Друк», 2012. – 104 с.

4.Ткачук Т. Формування копінг-поведінки особистості. Тренінговийкомплекс розвитку стратегій протидії стресу: Навчальний посібник / Т. Ткачук – Коростень: Приватнепідприємство«Коростенська «Фірма «Друк», 2014. – 205 с.

5.Ткачук Т. Політична психологія: особистісний вимір. Навчальний посібник / Т. Ткачук – Коростень: Приватне підприємство «Коростенська «Фірма «Друк», 2015. – 233 с.

 

Нагороди

Нагороджена Почесною Грамотою Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (2014 р.).

 

Четвер, 28 травня 2015 17:21

Хто такий психолог

Психологія — наука вельми перспективна. Зараз фахівці цього профілю користуються попитом, а надалі вони будуть потрібні ще більше. Час не стоїть на місці, ритм життя прискорюється з кожним роком, це серйозно впливає на психічний стан людини. Щоб впоратися зі стресами, депресивними станами необхідна допомога психолога. Тому є резон навчатися саме психології. У школах, лікарнях, кризових центрах такі фахівці потрібні, як повітря.

Професія психолог з'явилася в нашому суспільстві порівняно недавно. Через це існує безліч помилкових та невірних відомостей щодо методів і змісту науки психології. Деякі люди навіть плутають такі схожі за звучанням, але різні за значенням професії, як психіатр, психотерапевт  та психолог.

Відразу слід сказати, що психіатр та психотерапевт – фахівці, які здобували знання в медичних навчальних закладах,  а психолог  лікарем не є. Психолог не лікує, в прямому сенсі цього слова, а допомагає людині знайти гармонію, як із самим собою, так і оточуючими людьми.

Психолог - це фахівець, який займається вивченням душевного життя та законів корекції поведінки людини, використовує ці знання для надання допомоги людям та оптимізації їх діяльності.

Становлення психології  як науки було бурхливим та неоднозначним. Вона з’явилась з глибин астрономії, філософії, різних окультних вчень.

Першими представниками «цілителів душ» можна назвати знахарів, чаклунів, шаманів. Позитивний ефект від їх «лікування» з’являвся, більшою мірою, в результаті навіювання, ніж завдяки застосуванню лікарських засобів.

І тільки в XVIII столітті були зроблені перші спроби розвінчати забобони та науково обгрунтувати їх вплив на людину. Офіційна дата виникнення психології як науки – 1879 р. – відкриття першої психологічної лабораторії в Лейпцігу В. Вундтом. Пізніше відкриваються аналогічні лабораторії та школи в інших країнах, розвиваються різні напрямки, наприклад: біхевіоризм, психоаналіз, гуманістична психологія і т.д. На сьогоднішній день  знання та досвід психології використовуються в життєвій та професійній сферах: у сім'ї, спілкуванні, освіті, медицині, мистецтві, політиці, економіці, виробництві.

 

Основні види діяльності психолога:

Психологічна діагностика - це вивчення за допомогою різних методик індивідуальних особливостей психіки людини.

Консультування - довірливе спілкування між психологом та клієнтом, спрямоване на більш повну реалізацію його здібностей і пошук способів вирішення  проблем.

Психологічний тренінг - це активне навчання спілкуванню, способам емоційної саморегуляції, вирішенню проблем та особистісному зростанню. Такі групові заняття включають різні психологічні ігри та вправи, що чергуються з обговоренням того, який досвід вони дають учасникам.

Деякі психологи суміщають всі ці види роботи, однак частіше все ж спеціалізуються на чомусь одному. Багато хто знаходить себе і в інших видах діяльності, пов'язаних з психологією: наприклад, займаються її викладанням або науковими дослідженнями, реалізують знання з психології в таких видах роботи як менеджер по роботі з персоналом в різних організаціях, фахівець відділу кадрів, менеджер з продажів, pr-менеджер тощо.

 

Особисті якості:

Образ психолога у багатьох людей склався завдяки західним фільмам, він вселяє безмежну довіру та виглядає наступним чином – це доброзичливий фахівець, що співчутливо розпитує клієнта, який лежить на кушетці, про його проблеми. Багато людей вірять у всесильність психолога, думають, що він допоможе вирішити всі їх проблеми. З цієї ж причини, деякі школярі обирають собі майбутню професію, сподіваючись налагодити, насамперед, власне життя, забуваючи, що психологія - НЕ містична наука.

Психолог не може дати стовідсотковий універсальний рецепт для позбавлення від усіх бід. Разом із людиною, якій потрібна допомога, він шукає шляхи подолання труднощів, допомагає знайти внутрішні ресурси організму. Адже більшість невдач, як в особистому, так і в професійному житті трапляються не через те, що всі навколо погані. Проблема сидить в людині, в  поглядах на стан речей, в світогляді, можливо, в її дитинстві. 

Психолог дає можливість людині поглянути на життя в цілому і на саму проблему зокрема трішки під іншим кутом, підштовхує до думки, що все, що з нами відбувається - справа наших рук , і для того щоб змінити світ, потрібно мінятися самому.

Безсумнівно, надання психологічної допомоги,  потребує наявності у  психолога  низки особистісних та професійних якостей. 

Насамперед, він повинен бути добрим і небайдужим до інших людей. Важливим є  вміння уважно слухати та чути співрозмовника. Психологу знадобляться такі якості як логіка, кмітливість, уміння аналізувати та робити висновки. Однак він повинен вміти абстрагуватися від чужих проблем, не пропускати їх крізь себе, не приймати близько до серця та не плутати професійне співчуття зі співчуттям людським. Тобто, він повинен володіти стресостійкістю.

 

Освіта (що потрібно знати?):

Професія передбачає  наявність вищої освіти. Отримати її можна в багатьох державних та приватних вищих навчальних закладах. Проте, щоб працювати на високому професійному рівні та користуватись попитом на ринку праці, вищої освіти недостатньо, необхідно регулярно проходити додаткові курси підвищення кваліфікації, розширювати свій кругозір та займатись саморозвитком.

 

Місце роботи та кар'єра:

Психолог може працювати як в спеціалізованих центрах, що надають відповідні послуги, так і в штаті підприємств та організацій іншого профілю (шкільний психолог, клінічний психолог, фахівець з психології праці на виробництві  та ін.). Деякі психологи не мають постійного місця роботи, а займаються приватною практикою або виконують будь-які разові замовлення. До того ж  психолог в наш час тримає руку на пульсі будь-якого серйозного бізнесу. Він радить власникам і директорам як поводитися на важливих зустрічах, як переконувати співрозмовників у своїй правоті.

Можливості кар'єрного росту, якщо говорити вузько про професію психолога, в основному зводяться до професійного вдосконалення, що дозволяє стати досить високооплачуваним фахівцем. Можна створити власний бізнес, спрямований на надання психологічних послуг.

 

Четвер, 28 травня 2015 17:20

Календар подій

Автор

02 березня 2015 року

СКАЙП-КОНФЕРЕНЦІЯ-ТРЕНІНГ

«Психологічні особливості роботи з дітьми, що пережили втрату».

02 березня 2015 року студенти та викладачі кафедри практичної психології педагогічного факультету відвідали тренінг-телеміст для психологів Львів - Нью-Йорк - Київ «Психологічні особливості роботи з дітьми, що пережили втрату» за участю дитячого психотерапевта Мадлен Розенблюм, ініційований психологічною службою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди». На тренінгу розглядались такі питання: як дитина розуміє смерть близької людини; що вона на емоційному рівні переживає під час горювання; якою має бути психологічна допомога на кожному етапі; психотерапія ускладненого дитячого горювання. Отримана на тренінгу інформація є надзвичайно актуальною, особливо на сьогоднішній день, адже через воєнні дії, що проходять на сході України, гинуть тисячі людей і, як наслідок, кількість родин, що переживають втрату невпинно збільшується, тому надзвичайно важливо знати  як їм допомогти полегшити біль, попередити розвиток негативних явищ.

20-22 листопада 2014 року

IX Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору» (м. Київ)

Студенти та викладачі кафедри практичної психології Педагогічного факультету взяли участь у IX Міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору» (м. Київ). На конференції розглядалися такі актуальні питання, як інтеграція у Європейський освітній простір, Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі, управління якістю освіти, новітні засоби навчання тощо.  До програми був включений тренінг-марафон «Навчання – Якість – Моніторинг», який складався із 36 майстер-класів. Особливої уваги з нашого боку було приділено майстер-класам, які присвячувалися психологічній допомозі постраждалим в зоні АТО. 

 

20 листопада 2014 року

Пленарне засідання психологічного конгресу на базі Національної Академії наук України

Викладачі нашої кафедри побували на цьому засіданні. Варто зазначити, що серед  низки важливих доповідачів виступав підполковник Національної гвардії України Чижевський Сергій Олександрович з доповіддю «Практичні напрямки психологічного супроводу боєготовності підрозділів АТО». Виступ Чижевського С.О. містив ґрунтовне узагальнення роботи практичних психологів із бійцями підрозділів АТО.

Результатом встановлених зв’язків із вищезгаданим підполковником Національної гвардії України стало запрошення волонтерів  на тренінг для практичних психологів, які працюють з бійцями, які повернулися із зони АТО.

Про продуктивність такої взаємодії свідчить пропозиція Чижевського С.О. укласти договір про співпрацю між ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та відповідним підрозділом Національної гвардії України щодо спільної злагодженої психологічної підтримки та супроводу бійців, які повернулися із зони бойових дій.

 

17 листопада 2014 року 

Методичний семінар «Гостра реакція на стрес та посттравматичний стресовий розлад. Діагностика та перша психологічна допомога»

У ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відбувся   методичний семінар «Гостра реакція на стрес та посттравматичний стресовий розлад. Діагностика та перша психологічна допомога» за участі Карачевського Андрія Борисовича, лікаря-психіатра, нарколога, кандидата медичних наук, доцента кафедри дитячої соціальної та судової психіатрії НМАПО ім. П.Л. Шупика, заступника голови ГО «Українська асоціація фахівців подолання наслідків психотравмуючих подій». Кафедра практичної психології Педагогічного факультету взяла участь в організації цього заходу. Наші викладачі та студенти  прослухали базовий курс щодо практичних навичок допомоги при гострій реакції на травматичну подію, дізнались про основи психотравматології та посттравматичний стресовий розлад, особливості роботи з військовими та залучення їх до одержання психологічної допомоги, вивчили основні аспекти самозахисту від психотравмуючих факторів.

 

14 листопада 2014 року

Семінар «Психологія поранених. Терапевтична робота з пораненими»

 Студенти та викладачі кафедри Практичної психології Педагогічного факультету взяли участь у семінарі «Психологія поранених. Терапевтична робота з пораненими» за участі Людмили Полякової та Катерини Пронози, який проходив на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». На цьому семінарі  ми поглибили знання щодо проведення психоконсультування із воїнами, які повернулись із зони АТО, та ознайомились із принципами надання першої психологічної допомоги цій категорії людей.

 

25 жовтня 2014 року

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи» на тему «Медико-психологічна допомога в кризових ситуаціях»

 Студенти та викладачі кафедри Практичної психології Педагогічного факультету відвідали ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи» на тему «Медико-психологічна допомога в кризових ситуаціях», що відбулася у Національному медичному університеті  імені О.О.Богомольця.

На конференції ми мали можливість поспілкуватись у професійному колі та обмінятись досвідом, дізнатись  про нові  методи кризової медико-психологічної допомоги в умовах надскладної соціально-політичної ситуації та про світові тенденції розвитку медико-психологічної та психотерапевтичної практики, поглибили знання щодо можливих форм роботи із військовими, що проходять службу в зоні АТО. 

 

22 жовтня 2014 року 

Всеукраїнський парад психолого-педагогічних арттехнологій «Артпланета»

Викладачі кафедри практичної психології Педагогічного факультету та наші студенти взяли участь у Всеукраїнському параді психолого-педагогічних арттехнологій «Артпланета», який проходив у  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Відвідавши низку майстер-класів, дізнались про різні арттерапевтичні методики, ефективні в роботі із військовими, що повернулися із зони АТО та про особливості їх застосування. 

 

17 лютого 2015 року

 

Семінар «Перша медична допомога в екстремальних умовах»

 

17 лютого 2015 року викладачі кафедри практичної психології педагогічного факультету відвідали семінар «Перша медична допомога в екстремальних умовах» ініційований кафедрою медико-біологічних дисциплін і валеології та медичного пункту ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Програма семінару передбачала вивчення основних принципів надання невідкладної медичної допомоги в зоні бойових дій, способів транспортування поранених, методів серцево-легеневої реанімації, зупинки артеріальної кровотечі, накладання джгута тощо. Ми отримали багато актуальної та корисної інформації щодо першої медичної долікарської допомоги в екстремальних умовах, яка може корисною і у повсякденному житті.

ПочатокПопередня12345678НаступнаКінець
Сторінка 8 із 8