^Нагору

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Авто и видеорегистраторы продаются здесь
П'ятниця, 29 травня 2015 12:45

Колос Микола Григорович

Автор

П'ятниця, 29 травня 2015 12:44

Шпитальова Олена Вадимівна

Автор

Шпитальова Олена Вадимівна

 

Викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання.

Освіта

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво» (2005 – 2010р.).

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Управління навчальним закладом (2010 – 2011р.)

Педагогічна робота.

Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2013 – по сьогоднішній день).

Викладає «Рисунок», «Прикладну графіку», «Пластичне мистецтво», «Дизайн і художнє конструювання». Керує різними видами практик. 

Як творча особистість працює з новими нетрадиційними техніками та матеріалами.

 

П'ятниця, 29 травня 2015 12:44

Шокірова Заріна Рустамівна

Автор

Шокірова Заріна Рустамівна

Викладач  кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Народилась у м. Кокчетав  26 .10. 1988.

Освіта

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди за спеціальністю «викладач образотворчого мистецтва»(2006 -2011);

Педагогічна робота. 

Викладання в Переяслав- Хмельницькій ДХШ (2011-2014) на посаді вчитель .

Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»( 2013 -  по сьогоднішній день)на посаді викладач мистецьких дисциплін; курси – «Живопис», «Рисунок», «Кольорознавство», «Основи моделювання одягу».

Як творча особистість працює та розвивається в галузі  олійного живопису.

Головний принцип роботи:  творити з любов`ю і любити те, що ти робиш.

 

П'ятниця, 29 травня 2015 12:43

Ткаченко Олена Миколаївна

Автор
 

                                   Освіта      
Переяслав-Хмельницька ЗОШ № 4 (1980-1990), Переяслав-Хмельницька дитяча музична школа (1981-1988), Переяслав-Хмельницький ДПІ ім. Г. С. Сковороди, педагогічний факультет,  спеціальність „Вчитель початкових класів і музики” (1991-1996), аспірантура Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Г. С. Сковороди, денна форма навчання за спеціальністю 13.00.01 – Загальна педагогіка, історія педагогіки (2003-2006). Тема дисертаційного дослідження «Мистецька освіта в колегіумах Лівобережної України (XVIII – початок XIX ст.)», науковий керівник – Отич О. М., доктор педагогічний наук, професор, в. о. директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

                                             Педагогічна робота
З 1989 року розпочала трудову діяльність на посадах музичного керівника в д/з № 9 „Сонечко” та д/з № 12  міста Переяслава-Хмельницького, а з 1990 по 1991 рр. працювала лаборантом кафедри педагогіки і психології Переяслав-Хмельницького філіалу КДПІ ім. О. М. Горького.
Викладала на кафедрі музики Переяслав-Хмельницького ДПІ ім. Г. С. Сковороди на посадах асистента (1996-1998), викладача (1998-2010) індивідуальні заняття з «Постановки голосу», «Основного музичного інструменту» та «Додаткового музичного інструменту» (фортепіано); старшого викладача кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2010 – по сьогоднішній день). Розробила робочу програму спецкурсу «Суміжні види мистецтва» та навчальної дисципліни «Методика викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» у ЗНЗ»

З 1994 року заміжня. Виховує сина 1998 року народження.

Старший викладач  кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Народилася  у місті Переяславі-Хмельницькому  Київської області (Україна) 4 квітня   1973 року.

    

 

 

 

Наукові публікації
Опубліковано 20 наукових праць, у тому числі 11 одноосібних статей, надрукованих у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 – у зарубіжному науковому електронному виданні та 8 – у збірниках матеріалів конференцій.
1. Ткаченко О. М. Використання українського музичного фольклору в організації дозвілля школярів // Збірник наукових праць „ Педагогічний процес: теорія і практика”. – Вип. 2. – К., 2003. – С. 197 – 204.
2. Ткаченко О. М. Педагогічна функція музичного фольклору // Збірник наукових праць „Професійно-художня освіта України”. – Вип. 2. – Київ-Черкаси, 2003. – С. 226 – 231.
3. Ткаченко О. М. Модернізація художньо-педагогічної освіти на Лівобережній Україні: історія та сучасність // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти” – Полтава, 2005. – 102 с. (С. 46 - 49)
4. Ткаченко О. М. Розвиток музичної освіти на Лівобережній Україні в контексті національно-культурного відродження ХVI – XVIII ст. // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2005. – № 2. – 157 с. (С. 116 – 119).
     5. Ткаченко О. М. Становлення і розвиток шкільного театру в колегіумах Лівобережної України ХVІІ – ХVІІІ ст. // Вісник книжкової палати. – № 3. - 2006. –  52 с. (С. 40 – 43).

           6. Ткаченко О. М. Мистецька освіта як об’єкт наукового дослідження. Збірник наукових праць ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції до 175-річчя Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти». – К., 2009. – . 
7. Ткаченко О. М. Підготовка майбутніх учителів музики до інтегрованого викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітніх школах. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 25. – 546 с. (С. 174-178).
8. Ткаченко О. М. Гігієна голосу у вокальній підготовці майбутніх фахівців музично-педагогічного профілю. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 27. – 529 с. (С. 298 – 303).
9. Ткаченко О. М. Києво-Печерська лавра – осередок розвитку мистецької освіти (друга пол. XVI – поч. XIX ст.) // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28. - Т. ІІ – 626 с. (С. 332-337) - 0,45 друк. арк.
10. Ткаченко О. М. Особливості охорони голосу у процесі вокальної підготовки майбутніх вчителів музики. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2013.– Вип. 30. – 708с.(С.268-272). 
11. Ткаченко О. М. Музична освіта у Переяславському колегіумі. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку Київської області / ред.. рада вид.: В. Г. Кремінь (гол.) [та ін.] ; редкол. тому В. П. Коцур (гол.) [та ін.] ; НАПН України ; Асоціація ректорів пед.. ун-тів Європи ; Ін-т вищої освіти. – К. : Знання України, 2013. – 419, [1] с. – ISBN 978-966-316-333-8. –  (C. 73-79).
      12. Ткаченко Е.Н. Художественное образование в развитии личности: история и современность // Концепт. – 2014. –  № 02 (февраль). – АRT 14049. – 0,6 п.л. – URL: http://e-koncept.ru/2014/14049.htm.-Гос.рег.Эл № ФС 77-49965. - ISSN 2304-12X.    

                                          Нагороди
1. Грамоти Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за багаторічну творчу науково-педагогічну діяльність в системі освіти та вагомий особистий внесок у підготовці висококваліфікованих фахівців сучасної школи (2003 р., 2007 р., 2009 р., 2014 р.).
2. Подяка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за відродження високих духовних традицій вітчизняного вокального мистецтва, вміння приносити радість і насолоду людям виконанням вокально-хорових творів (2010 р.).
3. Диплом ЮНЕСКО за активну роботу в організаційному комітеті Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» (2013 р.).
4. Подяка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за підготовку лауреата Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» (2013 р.).

 

 

П'ятниця, 29 травня 2015 12:40

Палюкенієнє Світлана Вікторівна

Автор

Палюкенієнє Світлана Вікторівна

 

Викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

 Народилася у м. Київ 14.02.1975р.

 Освіта

 2010р. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво»

 2012р. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» за спеціальністю «Управління навчальним закладом»

 Додаткова освіта

 2007р.- 2008р. курси по виготовленню авторської ляльки в «Школе кукольного мастерства» галереї «Парсуна»

   

Педагогічна робота

Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2011 – по сьогоднішній день) на посаді викладач кафедри  мистецьких дисциплін і методик навчання

Практичні заняття

1.Дизайн та художнє конструювання

2.Пластика малих форм

3.Скульптура малих форм

4.Скульптура з основами пластичної анатомії

 

П'ятниця, 29 травня 2015 12:39

Паламарчук Валентин Миколайович

Автор

             Паламарчук Валентин Миколайович

 

      Викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди » фахівець з народних інструментів.

1995-1999 навчався в Канівському училищі культури за спеціальністю народна художня творчість і отримав кваліфікацію “Керівник оркестру (ансамблю) народних інструментів, організатор культурно-дозвілевої діяльності, викладач народних інструментів”.

1999-2003 навчався в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті  імені Г.С Сковороди де отримав повну вищу освіту за спеціальністю “ Педагогіка і методика середньої освіти. Музика’’ та здобув кваліфікацію викладач музики та методики музичного виховання.

  Педагогічна діяльність

2002 -2006 прийнятий на посаду концертмейстера кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання і по сумісництву адміністратор студентського бюро.

2006 року  і по даний час працює на посаді викладача  кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання. Приймає активну участь у підтримці творчої молоді вузу,  в науковій роботі видає статті у фахових і зарубіжних виданнях.

Фахові дисципліни

1 Основний музичний інструмент ( баян, акордеон, фортепіано)

2 Додатковий музичний інструмент 

3 Інноваційні технології у ВНЗ

 

П'ятниця, 29 травня 2015 12:39

Носаченко Тетяна Борисівна

Автор

Носаченко Тетяна Борисівна

 

 Доцент, кандидат педагогічних наук. Викладач теоретичних дисциплін мистецького профілю. Керує дипломними роботами студентів, різними видами практик, науковою проблемною групою студентів. Коло інтересів пов’язано з питаннями інноваційних технологій навчання мистецьких дисциплін.

Як творча особистість постійно працює з новими нетрадиційними техніками та матеріалами, вивчає технології сучасних креативних видів декоративно-прикладної творчості (квілінг, скрапбукінг, декупаж, вовняна акварель, пап’є-маше, розпис у техніці point-to-point…), до яких залучає студентів.

 

Під керівництвом викладача студенти постійно приймають участь в регіональних та всеукраїнських творчих конкурсах, фестивалях з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, виставках, олімпіадах.

П'ятниця, 29 травня 2015 12:38

Мартинюк Тетяна Володимирівна

Автор
 

    Освіта, дисертації.
Дніпропетровське державне музичне училище імені М.І.Глінки, “теорія музики” (1979-1983); Київська державна консерваторія імені П.І.Чайковського, історико-теоретичний факультет, “теорія музики”, клас – доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент АМУ Н.О.Горюхіна (1983-1988); аспірантура при Київській державній консерваторії імені П.І.Чайковського, науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч науки України І.А.Котляревський (1993-1997), кандидатська дисертація «“Перехідний період” як історико-теоретична проблема музичної україністики» (1997, захищена в 1997 р.); докторантура при Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського, науковий консультант – доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч науки України, член-кореспондент АМУ І.А.Котляревський (1999-2003); докторська дисертація “Історико-теоретичні аспекти взаємовідношень географічного і соціокультурного чинників в явищі регіональної музичної культури (на прикладі Північного Приазов’я ХІХ – ХХ століть)” (захищена в 2004 р.).
Педагогічна робота. 
Викладання в Мелітопольському державному педагогічному університеті (1988-1993; 1997-1999) на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри теорії та історії музики; курси – «Сольфеджіо», «Гармонія», «Поліфонія», «Аналіз музичних творів», «Семантичний аналіз музичних творів», «Народна музична творчість», «Історія української музики». З 2004 року по 2012 р. – завідувач кафедри музичного виховання і хореографії, з 2005 року - професор кафедри музичного виховання і хореографії. 
Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2012 – по сьогоднішній день) на посаді завідувач кафедри-професор мистецьких дисциплін і методик навчання; курси – «Історія мистецтв», «Актуальні проблеми сучасного українського та зарубіжного образотворчого мистецтва», «Методологія та методика сучасного мистецтвознавства (музичне мистецтво)», «Методологія та методика сучасного мистецтвознавства (образотворче мистецтво)».

Лекційні курси Мартинюк Т.В.

 1. Філософія.
 2. Етика.
 3. Естетика.
 4. Релігієзнавство.
 5. Культурологія.
 6. Соціологія культури.
 7. Історія української музики.
 8. Історія української музики ХХ століття.
 9. Перехідні епохи в історії української музичної культури (бароко і романтизм).
 10. Музична культура Запорізького Приазов’я ХІХ – початку ХХ століть (геосоціокультурна динаміка краю).
 11. Музична культура приазовських менонітів ХІХ – початку ХХ століття.
 12. Історія мистецтв.
 13. Актуальні проблеми сучасного українського та зарубіжного образотворчого мистецтва.
  Методологія та методика сучасного мистецтвознавства (музичне мистецтво).
 14. Методологія та методика сучасного мистецтвознавства (образотворче мистецтво).

Музикознавець, доктор мистецтвознавства, професор; 
завідувач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Народилася у м. Дніпропетровську 5.08.1964           

 

 

 

Наукові публікації:

 1. Мартинюк Т.В. Перехідні епохи в історії української музичної культури. Монографія. – К.: Логос, 1997. – 190 с.
 2. З історії українського мистецтва. Навчальний посібник / Під.ред. Афанас’єва Л.В. та ін.– Мелітополь: Аквілон, 2000. – 179 с.
 3. Мартинюк Т.В., Троїцька Т.С. З історії формування філософії українського національного відродження. Навчальний посібник. – Запоріжжя, 2001. – 135 с.
 4. Мартинюк Т.В. Микола Попов. Монографія. – Мелітополь: Сана, 2003. – 148 с.
 5. Мартинюк Т.В. Музичний професіоналізм Північного Приазов’я ХІХ-ХХ ст. Монографія. – Мелітополь: ТОВ “Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні”, 2003. – 608 с.
 6. Мартинюк Т.В. Чеські пісні та танці з українського Приазов’я. Навчальний посібник. - Мелітополь, 2010. - 150 с.
 7. Концептуальні засади мистецької педагогіки у вищій школі: колективна монографія/ за заг. ред. Т.В.Мартинюк, Н.В.Ігнатенко. - Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2014. – 263 с.
 8. Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики.  Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції /Під ред. Мартинюк Т.В., Ткаченко О.М. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2014. – 156 с.

   1997 -  2010 рр. – редактор-упорядник збірки наукових статей “Теоретичні та практичні питання культурології”, рекомендованого ВАК України як наукове видання для публікацій основного змісту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора и кандидата наук зі спеціальності “Мистецтвознавство” (27 випусків збірки).

Понад 100 статей у фахових і зарубіжних виданнях з проблем методології, теорії та практики сучасної музичної культурології й мистецтвознавства.

Нагороди:

 1. Почесна грамота Міністерства освіти України за успіхи в справі підготовки педагогічних кадрів (1998).
 2. Почесна грамота Управління культури Запорізької обласної державної адміністрації за великий внесок у підготовку та проведення Міжнародного фестивалю слов’янської фортепіанної музики (2000).
 3. Дипломи міжнародного фестивалю чеської музики „Roznovsky slavnosti 2004“, Всеукраїнського фестивалю чеської музики „Cesky ples 2005“ художнього керівника ансамблю чеської музики „Bohemia“ (м.Мелітополь).
 4. Значок Міністерства освіти і науки України “Відмінник народної освіти” (2005).
 5. Диплом учасника фестивалю Євроарт-2006 у м. Благоєвград (Болгарія).
 6. Диплом Голови обласної державної адміністрації за вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток Запорізької області та участь у VI обласному конкурсі "Господиня свого краю" (2007).
 7. Грамота Верховної Ради України за заслуги перед українським народом (2009).
 8. Почесна грамота Мелітопольського державного педагогічного університету імені Б.Хмельницького за вагомий внесок у роботі програмно-організаційного комітету Міжнародного полікультурного фестивалю «Золоті обереги вічності» (2013).
 9. Трофей і Грамота ЮНЕСКО за розвиток міжнародного культурного співробітництва та організацію фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» (2013).
 10. Медаль Г.С.Сковороди ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за внесок у естетичне виховання студентської молоді (2013).
 11. Медаль М.І. Сікорського ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» з нагоди 50-річчя (2014).

 

 

П'ятниця, 29 травня 2015 12:38

Мартинюк Анатолій Кирилович

Автор
 

Освіта, дисертації.
Кам’янець-Подільське училище культури (1967-1971), клас диригування – М.А.Олексійчук; Харківський державний інститут культури, «Хорове диригування» (1971-1976); Харківський інститут мистецтв ім. І.Котляревського,  «Хорове диригування» (1979-1984). Навчався у видатних представників Харківської диригентсько-хорової школи: доцентів – В.Ю.Бриліанта, З.В.Яковлєвої; професорів – І.І.Гулеско, В.С.Палкіна, Ю.І.Кулика.
Кандидатська дисертація «Диригентсько-хорова освіта в музичній культурі України другої половини ХХ століття», науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, професор І.І.Гулеско (захищена в 2001 р.); докторантура при Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського, науковий консультант – доктор мистецтвознавства, професор, народний артист України, член-кореспондент АМУ В.І.Рожок (2009 - 2012); докторська дисертація “Хорова культура України ХХ  - початку ХХІ століть: еволюція жанрової системи ”.

Педагогічна робота. 
Викладання в Мелітопольському державному педагогічному університеті (1985-2014) на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри хорового диригування; курси – «Хорове диригування», «Хоровий клас», «Хорознавство», «Хорове аранжування», «Читання хорових партитур», «Історія української музики», «Сучасна музична культура України». З 1993 року по 2009 р. – завідувач кафедри хорового диригування та вокальних дисциплін. 
Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (з 2014 – по сьогоднішній день) на доцента кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання; курси – «Хорове диригування», «Хоровий клас», «Сольфеджіо», «Гармонія», «Поліфонія», «Аналіз музичних творів», «Історія української музики», «Основний музичний інструмент».
Лекційні курси Мартинюка А.К.

 1. Хорознавство.
 2. Історія української музики.
 3. Музична культура України ХХ – початку ХХІ століть.
 4. Українські регіональні школи хорового диригування ХХ століття.
 5. Системні принципі диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів музики в педагогічному вузі.
 6. Народна музична творчість.

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 
Народився в с. Песець Новоушицького району Хмельницької області 23.11. 1953 р.

           

 

 

 

Наукові публікації:

 1. Мартинюк А.К. Самостійна робота над хоровим твором у класі хорового диригування. Методичні рекомендації. - Київ, “Віпол”, 1993. – 28 с.
 2. Мартинюк А.К. Диригування. Навчальний посібник. - Мелітополь, 1996. – 125 с.
 3. Мартинюк А.К. Методика роботи з дитячим хором. Програма спецкурсу.  - Мелітополь: МДПУ, 2003. – 48 с.
 4. Мартинюк А.К. В’ячеслав Сергійович Палкін. Монографічний нарис. - Харків: НТУ “ХПІ”, 2003. – 32 с.
 5. Мартинюк А.К.,  Аліксійчук О.С. Ванда Скорохватова – діяч музичної освіти і культури Поділля. Біографічний нарис. - Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 65 с.

Близько 100 статей у фахових і зарубіжних виданнях з проблем методології, теорії та практики сучасного хорознавства.
Нагороди:

 1. Знак Міністерства освіти і науки України “Відмінник освіти України” (1998).
 2. Почесна грамота Управління культури Запорізької обласної держадміністрації (2000, 2003, 2006, 2008).
 3. Дипломами міжнародного фестивалю чеської музики “Rožnovský slavnosti 2004”, Всеукраїнського фестивалю чеської музики “Česky ples 2005-2008” як художній керівник ансамблю чеської музики “Bohemia” (м. Мелітополь).
 4. Сертифікат учасника міжнародної наукової конференції “Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи” (2007).
 5. Сертифікат учасника міжнародної наукової конференції “Културните права в европейська перспектива” в м. Благоєвград, Болгарія (2005).
 6. Лист-подяка Міністра культури та друку Республіки Адигея за сприяння в організації та проведенні Російського фестивалю-конкурсу дитячо-молодіжної творчості “Синяя птица” (2006).
 7. Лист–подяка Міністерства освіти і науки України за проведення Всеукраїнського методичного семінару “Використання сучасних педагогічних технологій у процесі впровадження інтегрованого курсу “Художня культура” в загальноосвітніх навчальних закладах” (2006).
 8. Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2003).
 9. Диплом лауреата Міжнародного фестивалю хорової музики “Передзвін” (м. Івано-Франківськ, 2006).
 10. Диплом лауреата ІІІ Міжнародного хорового фестивалю духовного співу “Христос, Воскресе” (м. Запоріжжя, 2007).
 11. Дипломи лауреата Всеукраїнського фестивалю духовного піснеспіву “Від Різдва до Різдва” (м. Дніпропетровськ, 2006-2008).
 12. Грамоти благословенні Митрополита Дніпропетровського і Павлоградського Іринея (2006-2008).
 13.  Трофей і Грамоти ЮНЕСКО за розвиток міжнародного культурного співробітництва та організацію фестивалю-конкурсу «Золоті обереги вічності» (2010-2013).
 14.   Трофей і Грамота Прем’єр-Міністра Республіки Молдова за багатолітню роботу в журі Міжнародного фестивалю-конкурсу пам’яті Іона і Дойни Алдя-Теодорович «Два серця-близнюки» (м.Кишинів, Молдова, 2012).
Медаль М.І.Сікорського ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за внесок у естетичне виховання студентської молоді (2013).

 

 

П'ятниця, 29 травня 2015 12:37

Малашевська Ірина Анатоліївна

Автор

Ірина Анатоліївна Малашевська

канд. пед. наук, доцент, докторант Інституту мистецтв НПУ ім. М.П.Драгоманова, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», фахівець музикотерапевтичної діяльності з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.   

У 1991 році закінчила з відзнакою Черкаське музичне училище імені С.С.Гулака-Артемовського. Отримала спеціальність викладач гри на фортепіано, концертмейстер.

У 1997 році закінчила Донецьку консерваторію імені С.С.Прокоф’єва, отримавши повну вищу освіту по спеціальності фортепіано та кваліфікацію артист камерного ансамблю, концертмейстер, викладач. 

У 2000 році розпочала викладацьку діяльність у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті ім. Григорія Сковороди.  

У 2006 році по закінченню навчання в аспірантурі при НПУ ім. М.П.Драгоманова захистила кандидатську дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Звання доцента було присуджено у 2011 році.

У 2007 році закінчила курси «Музикотерапія» за авторською програмою доктора мистецтвознавства, професора Побережної Галини Іонівни.

З 2009 року успішно проводить музикотерапевтичні групові заняття з дітьми дошкільного віку (ДНЗ №9 «Сонечко», м. Переяслав-Хмельницький) молодшого шкільного віку (Переяслав-Хмельницька ЗОШ І-ІІІ ступеня №1 та початкова школа №6). 

З 2011 року  здійснює підготовку фахівців музикотерапевтичної діяльності з дітьми дошкільного віку на навчальних курсах і курсах підвищення кваліфікації. На сьогодні успішно закінчили дані курси майбутні фахівці музикотерапевтичної діяльності з різних куточків України: Бердичева, Борисполя, Броварів, Сміли, Києва, Луганська, Бердянська, Білої Церкви, Харкова, Хмельницького, Одеси, Боярки тощо.

У 2012 та 2014 рр. приймала участь у роботі науково-методичного семінару в Чехії на тему: «Музикотерапія як музична дорога до світу дитини: терапевтичний аспект роботи з музикою у дітей від народження до 15 років», опанувавши основи Чеської моделі підтримуюче-розвиваючої музичної терапії.

У травні 2012 року приймала участь у сесії Міжнародної соціально-психологічної школи (смт. Чорноморське), де закінчила курс спеціалізованої тренінгової програми «Здоров’язберігаючі психологічні технології у системі освіти». 

У вересні 2012 року авторська методика «Музикотерапія з дітьми дошкільного віку» Малашевської І.А. отримала перемогу на ІV Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій у м. Черкаси.

З участю автора даної методики у 2013 році вийшло 2 передачі на телеканалі «Тоніс» в рубриці «Щоденник для батьків» («Музика. Частина 2» 01.06.2013 та «Звуко- та зоотерапія» 27.08.2013 р.). Також 12 жовтня 2013 р. виступала на Національному радіо у прямому ефірі з тематики «Музикотерапія у роботі з дітьми дошкільного та шкільного віку».

Неодноразово приймала участь у Міжнародних та всеукраїнських конференціях, Має 27 публікацій, з них 22 наукових та 5 навчально-методичного характеру, у тому числі 22 наукових публікацій у фахових виданнях, автор навчального посібника з грифом МОН (лист №1/11-9037 від 29.09.2010р.).

На даний час навчається в докторантурі Інституту мистецтв НПУ імені М.П.Драгоманова та здійснює наукове дослідження на тему: «Теорія і практика навчання музики дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з використанням музикотерапії» (докторська дисертація).